elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano
TREBALL ALMASSORA

'Boom' per a ser administratiu en un municipi de Castelló

'Boom' per a ser administratiu en un municipi de Castelló
  • Centenars de persones s'han presentat per a unes de les 8 places convocades

MÉS FOTOS
'Boom' per a ser administratiu en un municipi de Castelló - (foto 2)

El departament de Personal de l'Ajuntament d'Almassora ha validat 405 sol·licituds per a l'oposició d'auxiliar administratiu del consistori. La convocatòria proveirà huit places, set en torn lliure i una en torn de diversitat funcional. Segons estableixen les bases, les 62 persones interessades que han quedat excloses del procés tenen un termini de 10 dies per a esmenar errors, per la qual cosa la xifra definitiva de convocats a l'examen pot incrementar-se.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar aquest dissabte el llistat de persones admeses i excloses al procés de selecció, així com el termini per a presentar al·legacions. Entre els motius figura la presentació de documentació fora de termini, l'absència de justificant de pagament de les taxes o de la declaració responsable entre les causes més freqüents. Una vegada superats els 10 dies, el departament de Personal publicarà la llista amb els aspirants definitius i marcarà la data i el lloc del primer examen.

Obrirà la fase d'oposició un primer exercici per a constestar per escrit un qüestionari de 25 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives sobre el contingut dels temes generéicos. Els resultats de la prova quedaran exposats en el tauler d'anuncis i a títol informatiu en la web de l'Ajuntament. El segon exercici, també obligatori i eliminatori, serà de similars característiques però centrat en el contingut dels temes relatius a les especialitats del règim local que figura en el temari. D'igual forma, la puntuació quedarà llista per a la seua consulta en els espais indicats anteriorment.

El tercer exercici serà un supòsit pràctic en el qual les persones aspirants hauran de resoldre una prova de caràcter teoricopràctic. El contingut estarà dirigit a valorar la capacitat dels aspirants per a resoldre qüestions relacionades a les funcions de les places convocades. Podrà estar relacionat amb el maneig dels programes ofimàtics. Les bases deixen a elecció de l'òrgan tècnic de selecció un dels dos casos: un supòsit amb diverses preguntes curtes o una prova de maneig d'ordinador.

El quart exercici, obligatori però no eliminatori, és el pràctic de valencià dividit en dues parts: un qüestionari sobre gramàtica i llenguatge administratiu valencià i la redacció d'un text breu en valencià relacionat amb les tasques que poden ser encomanades als futurs auxiliars de l'Ajuntament.

Pujar