elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Paterna defensa la legalitat dels concerts d'Halloween

  L'Equip de Govern de Paterna defensarà en els jutjats la legalitat de tot el procés de tramitació dels concerts d'Halloween que es van celebrar en el Parc Central del municipi el 31 d'octubre del passat 2017.

  Des de l'Executiu Local assenyalen que l'acord aprovat en Junta de Govern Local pel qual s'adjudicava les actuacions de la nit d'Halloween a la mercantil que havia presentat l'oferta més econòmica "és conforme a dret i compleix escrupolosament tots els requisits previstos en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)", tal com certifiquen els Serveis Jurídics de l'Ajuntament.

  Referent a açò, fonts municipals incideixen que "el propi acord de JGL pel qual s'adjudicava el contracte menor per import de 17.500€ a l'empresa beneficiària va ser aprovat condicionat al fet que es compliren una sèrie d'observacions efectuades per l'informe de la Secretària Municipal, requisits que van ser esmenats i atesos, tal com consta en la documentació que conforma l'expedient administratiu d'aquest esdeveniment i que la Junta de Govern aportarà íntegrament als tribunals".

  "Aquest expedient – tal com recorden des de l'Executiu – conté tots els informes preceptius per a aquest tipus de produccions, des del projecte tècnic fins a informes tècnics avalant l'esdeveniment, l'informe justificatiu de necessitat i idoneïtat de la contractació del servei d'infraestructures necessària davant la impossibilitat que ho fera l'empresa pública Gespa així com el contracte dels serveis de seguretat, d'ambulància i fins i tot un pla d'actuació davant emergències".

  En aquest sentit, fonts municipals van més enllà i tornen a recordar que "l'expedient fins i tot conté més documentació que la que exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic, que només requereix l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent", per la qual cosa retrauen al PP que només remetera a la Fiscalia una part de l'expedient.

  Així mateix, i tal com consta en l'expedient, des de l'Equip de Govern assenyalen que "es van demanar fins a tres ofertes i fins i tot una de les empreses va declinar la invitació per considerar que el preu del contracte estava sota el valor de mercat".

  Finalment, des d'Executiu de Paterna lamenten que el PP denuncie un acord de govern sabent que l'expedient del mateix està correcte, les objeccions de la Secretària esmenats i compleix amb tota la legalitat. "Creu el lladre que tothom és com ell", conclouen en referència al PP.

  Pujar