elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Un jutjat perdona els seus deutes a una valenciana que va fer la dació en paga de la seua casa

Un jutjat perdona els seus deutes a una valenciana que va fer la dació en paga de la seua casa
  • L'assetjament i les amenaces d'embargament han afectat considerablement al seu estat de salut

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Paterna ha perdonat tots els deutes restants -incloent alguna amb l'Agència Tributària- d'aquesta veïna, una vegada feta la dació en paga de la mateixa al banc amb el qual la va hipotecar.

Els advocats de l'Associació d'Ajuda a l'Endeutament han portat íntegrament el procés aplicant la Llei de la Segona Oportunitat.

Aquesta veïna valenciana (M.E.) arrossegava problemes financers des de la crisi de 2008. Amb la condició de fer-li front al préstec hipotecari del seu habitatge, va deixar de costat altres obligacions. L'esforç va durar fins a 2017, on va arribar al límit i va decidir plantejar al banc la dació en pagament. La seua proposta va ser acceptada, encara que parcialment, i després del lliurament de la casa li van quedar més de 30.000 euros pendents a pagar d'aquest i altres crèdits.

L'assetjament i les amenaces d'embargament per part dels creditors continuaven succeint-se, afectant considerablement el seu estat de salut.

En aquest punt, va sentir parlar de la “Llei de la Segona Oportunitat” i va contactar amb l'Associació d'Ajuda a l'Endeutament, entitat especialitzada a defensar els drets de persones sobreendeudadas. Considerant el seu cas, els lletrats van aconsellar a la interessada declarar-se insolvent i tramitar el procés.

Tramitar amb èxit la Llei de la Segona Oportunitat

Perquè el procés concloga satisfactòriament s'han de complir una sèrie de requisits taxats. Aquests són, segons ens indica Andrea Olcina, advocada de l'Associació, que “la deutora fóra insolvent, que el seu deute total no superara els 5 milions d'euros i que tinguera la condició de <>, és a dir, mancara d'antecedents penals econòmics i haguera intentat almenys un acord de pagament amb tots els seus creditors”.

En aquests casos, segons ens han explicat des de l'Associació, el primer sempre és comunicar al jutjat la impossibilitat de la deutora de fer front als seus pagaments. En el present cas, asseguren els lletrats, “això va atorgar a la interessada un respir important, quedant protegida enfront d'embargaments i reclamacions de pagament de forma quasi immediata”, assegura Olcina.

Simultàniament, es va presentar davant notari un pla de pagaments conjunt a tots els creditors, adaptat a les condicions de la deutora. Aquests ho van veure insuficient pel que van optar per rebutjar-ho. No va suposar un problema, ja que amb aquest intent la bona fe de la deutora quedava demostrada.

Després d'aquest acord de pagaments frustrat, es va arribar a l'últim pas, de nou en seu judicial. En aquesta ocasió només quedava un resultat possible: el perdó de tot el deute pendent. Val la pena destacar que encara que la deutora tenia encara un bé en propietat, un vehicle, els advocats han aconseguit que la deutora poguera quedarselo en propietat.

Una vegada comprovats tots els requisits legals per la jutgessa, aquesta ha dictat sentència concedint el BEPI (Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet) o cosa que és el mateix la resolució per la qual permet a aquesta valenciana quedar lliure de pagar aqueixos 32.313,08 euros que devia definitivament. Només haurà d'abonar la part “no exonerable” d'un deute tributari, consistent en 15,72 euros mensuals.

No és el primer cas en el qual l'Associació d'Ajuda a l'Endeutament aconsegueix exonerar a una persona després de lliurar com a dació en pagament el seu habitatge. El més recent va ser el 16 de novembre a Logronyo, alliberant a un matrimoni de 175.000 euros de deute. Totes les sentències són d'accés gratuït en la web de l'entitat.

Pujar