elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Ontinyent multa a l'empresa encarregada de mantindre els espais verds per incomplir el contracte

Ontinyent multa a l'empresa encarregada de mantindre els espais verds per incomplir el contracte
  • Les inspeccions trauen a la llum la mancança de màquines i personal, utilització dels vehicles fora del terme o no justificar la correcta gestió dels residus

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d'Ontinyent ha aprovat iniciar expedient per sancionar amb 64.000 euros a l’empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente, SL, pels incompliments del contracte del servei de conservació i manteniment dels espais verds i arbrat urbà.

La tasca d’inspecció i control del funcionament de les contractes derivava en diversos informes desfavorables durant els passats mesos de novembre i desembre, on es constataven deficiències o incompliments del contracte per al servei. Entre estes qüestions es trobaven la mancança d’11 màquines i 4 vehicles; no comptar amb el personal que es va oferir al contracte; utilitzar vehicles del servei fora del terme municipal d’Ontinyent sense autorització; obstruir l’activitat inspectora de l’Administració; no justificar la correcta gestió dels residus de la neteja de parcs i jardins i de la poda; i ometre o trigar en la presentació pel registre d’entrada de la documentació requerida per l’Administració.

Algunes d’estes situacions es constataven com a corregides a l’última acta d’inspecció de 30 de desembre de 2020 en aspectes com comptar amb els treballadors oferits; pel que, atenent que el contracte actual es troba prorrogat fins al 22 de gener de 2022, l'informe jurídic del departament de contractació i patrimoni sobre aquest cas apunta que “resulta més convenient per als interessos generals continuar amb la vigència del contracte fins a la indicada data, entenent les causes de resolució com a incompliments greus, i en cas que es reiteren les deficiències essencials apreciades, procedir a la resolució contractual”.

D'aquesta manera, i d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, La Junta de Govern Local proposava la referida sanció de 64.000 euros, davant la qual l’empresa compta amb 15 dies hàbils per efectuar al·legacions.

Pujar