29 de maig de 2020 29/5/20

L'ontinyentí Rafa Beneyto impulsa les mesures tributàries de la Generalitat contra la crisi del Coronavirus

L'ontinyentí Rafa Beneyto impulsa les mesures tributàries de la Generalitat contra la crisi del Coronavirus - (foto 1)
  • El Director General de Tributs de la Generalitat Valenciana ha detallat mesures "per contribuir a pal·liar les conseqüències econòmiques que la crisi sanitària està provocant en les famílies i les empreses valencianes"

Aquest divendres el Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat l'aplicació de mesures tributàries, amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics de l'epidèmia de COVID-19 sobre les famílies i les empreses valencianes. Aquestes mesures han sigut impulsades des de la Direcció General de Tributs de la Generalitat, encapçalada per l'ontinyentí Rafa Beneyto.

Segons ha explicat Beneyto, "la situació d'emergència sanitària que estem vivint exigeix prioritzar la salut de les persones per damunt de tot. Així mateix, des del Govern Valencià tenim el ferm compromís d'intentar ajudar, en la mesura de les possibilitats, a pal·liar els efectes de la paralització de l'activitat econòmica, tant per a les famílies valencianes com per a les empreses del nostre territori".

En eixe sentit, una de les principals decisions adoptades per la Generalitat en matèria de tributs ha sigut, tal com ha detallat l'ontinyentí i Director General de Tributs, "l'ampliació dels terminis per a la presentació i pagament dels impostos sobre els quals tenim capacitat de gestió i recaptació des de la Generalitat".

D'aquesta manera, els terminis per a la presentació i el pagament de les autoliquidacions de certs impostos, que hagen finalitzat durant la vigència de l'estat d'alarma, seran ampliats un mes des del dia que es done per acabada aquesta situació d'estat d'alarma. Així, la mesura afectarà els impostos sobre Successions i Donacions, sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com els Tributs sobre el Joc.

Tal com ha apuntat Rafa Beneyto, "no hem pogut incloure mesures d'ajornament i fraccionament d'aquests impostos perquè la competència és del Govern d'Espanya. En eixe sentit, el Reial Decret Llei 7/2020, de mesures urgents per a fer front a l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus, no contempla que les comunitats autònomes puguen regular aquests aspectes respecte dels tributs cedits".

No obstant això, el Director General de Tributs ha puntualitzat que "des del Govern Valencià hem exigit al Ministeri d'Hisenda que el més prompte possible s'habilite una norma que ho permeta fer".

Beneyto, a més, ha assenyalat que "encara que patim un finançament autonòmic molt insuficient que no ens permet fer tot el que voldríem, des de la Generalitat també hem adoptat mesures per fer front al brusc descens d'ingressos de les treballadores i treballadors autònoms que hagen vist paralitzats els seus negocis a causa de l'estat d'alarma. En aquest sentit, s'han contemplat ajudes d'entre 750 i 1.500 euros".

"Seguirem treballant des de tots els departaments del Govern Valencià per a donar una resposta efectiva i ajustada, que puga fer front a les conseqüències que vagen derivant-se d'aquesta greu crisi sanitària", ha conclòs Rafa Beneyto.

Pujar