Castellano

Mutxamel presenta un estudi de l'àrea comercial Ravalet-Gran Via i percep una subvenció de la Conselleria d'Economia per al cofinançament del mateix

  Després de la publicació de la convocatòria d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'Ajuntament de Mutxamel, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, va concórrer a la mateixa per a la realització d'un estudi de l'espai urbà de concentració comercial de la zona “Ravalet-Gran Via”. Actuació contemplada en els pressupostos municipals del 2021 per a la seua realització.

  L'estudi comercial s'ha realitzat amb l'objectiu de determinar el conjunt d'actuacions més adequades a desenvolupar per a aconseguir dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix continu – comercial Ravalet i el seu entorn, convertint aqueixa zona del nucli urbà en un espai confortable i de trobada per als residents de la zona, alhora que facilite la connexió dins del nucli urbà. L'enfocament passa per consolidar la zona de l'àrea comercial de Ravalet i Gran Via, com a element fonamental del comerç en el cas urbà i aconseguir potenciar, al seu torn la resta del teixit comercial i de serveis del seu àmbit.

  Després d'un diagnòstic del balanç de partida entre oferta i demanda comercial s'ha analitzat la situació real de la zona i serveis en relació amb el seu entorn. Es defineixen una sèrie de propostes raonades i concretes sobre actuacions adequades per a dinamitzar la zona del Ravalet-Gran Via, la seua activitat econòmica i l'entorn, cobrint aspectes com la dinamització comercial i el mix comercial, determinant proposada d'inversions a realitzar amb mesures relacionades amb la millora en l'equipament, estalvi energètic, millores mediambientals, tractament i eliminació de residus, accessibilitat, entre altres, tenint com a objectiu la seua sostenibilitat futura.

  En definitiva l'estudi determina propostes adequades per a definir el reposicionament de la zona Ravalet i Gran Via, determinant un full de ruta que pot seguir l'Ajuntament de Mutxamel quant a actuacions a realitzar per a aconseguir dinamitzar l'activitat econòmica d'aqueixa àrea comercial.

  El cost de l'estudi, que ha sigut contractat externament amb consultora experta en estudis comercials, ha sigut cofinançat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, qui ha atorgat a l'Ajuntament de Mutxamel una subvenció per import de 3.475,00 €.

  Antonio Sola Suarez, regidor de Promoció i Desenvolupament econòmic, Agència de Desenvolupament Local, convida a tots els comerciants i ciutadans que ho desitgen, a la presentació de l'Estudi de l'Àrea Comercial “ Ravalet- Gran Via” que tindrà lloc el dijous 4 de novembre del 2021 a les 12:30h, a l'Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel situat en Avd. Carlos Soler, 64.

  D'ajudes urgents a les administracions locals valències en matèria de comerç i artesania per la Covid-19, per a finançar despeses corrents ocasionades en els àmbits relacionats amb l'activitat comercial i artesana, l'Ajuntament de Mutxamel, va concórrer a la convocatòria amb la finalitat d'aconseguir el cofinançament del 90% del cost de les factures, ja pagades, relacionades amb la compra de màscares, hidrogel, guants d'un sol ús, redacció dels plans d'emergència i evacuació preceptius per als dos trasllats del mercat ambulant, el contracte amb empresa de serveis per a la gestió del control d'accessos dels mercats ambulants setmanals realitzats durant els mesos de juliol a octubre de 2020, així com dispensadors automàtics d'hidrogel col·locats a l'interior del mercat municipal i pròxims als set llocs de venda.

  Per a garantir les mesures de protecció, prevenció i higiene enfront del Covid-19 i oferir al ciutadà un mercat, s'han hagut de gestionar els anteriors contractes de subministraments i serveis.

  Com a mesures de prevenció i control d'aforament del mercat ambulant emplaçat en la seua nova ubicació, la zona on es munten els llocs de venda dels comerciants roman delimitada durant l'horari del mercat ambulant, els dimecres de 8 h a 14:00h, de manera que els ciutadans accedeixen al mateix a través de zones vigilades d'entrades i eixides del mercat. Per això, el mercat ambulant de Joan XXIII compta amb 5 accessos o punts de control, servint cadascun d'ells d'entrada i eixida, aquests accessos són controlats evitant aglomeracions, facilitant màscares, guants d'un sol ús i hidrogel als ciutadans que realitzaran els seus comprar en el mercat ambulant cada dimecres.

  Aquestes despeses han sigut finançats per l'Ajuntament de Mutxamel, comptant amb el cofinançament del 90% d'ells, gràcies a la concessió de l'ajuda per import de 22.700,01 €, atorgada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  La gestió dels mercats ambulants, tramitació d'aquestes subvencions i gestió dels contractes relacionats amb aquests es realitza des de la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, dirigida pel Regidor Delegat Antonio Sola Suárez.

  Pujar