Castellano

Ampliació del termini, fins al 20 d'octubre, per a demanar ajudes al comerç i empreses de Mutxamel per a la promoció del valencià

  Es poden finançar despeses, fins a 600 €, amb càrrec a estes ajudes, en què efectivament hagen incorregut els beneficiaris i que s'hagen abonat, que corresponguen de manera indubtable a la promoció i ús del valencià entre l’1 d'octubre de 2020 i el 20 d’octubre de 2021:

  • Rètol publicitari del comerç en valencià, situat en un lloc visible des de la via pública.
  • Rètol exterior de vehicles d'empresa en valencià.
  • Retolació, en valencià, puntual per a campanyes de promoció del comerç: rebaixes, descomptes, etc.
  • Pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, en valencià.
  • Fullets, targetes i altres mitjans de divulgació i etiquetatge, en valencià normalitzat.
  • Bosses i altre material d'embalatge, amb retolació en valencià normalitzat.

  Basses completes i documentació.

  Pujar