Castellano

L'Ajuntament de Massanassa resol les ajudes municipals ADAP dirigides a estudiants per un import total de 25.104,83 euros

L'Ajuntament de Massanassa resol les ajudes municipals ADAP dirigides a estudiants per un import total de 25.104,83 euros
  • Durant el curs acadèmic de 2022/2023, 89 han sigut les persones beneficiàries d'estes ajudes, totes elles estudiants de graus universitaris, màsters i doctorats, així com cicles de formació professional

  • Les ajudes econòmiques suposen una subvenció directa de fins als 300 euros per a cada estudiant

L'Ajuntament de Massanassa, a través del Servici d'Educació, ha resolt les ajudes municipals per al desenvolupament acadèmic i professional (ADAP) per al curs 2022/2023 per un import total de 25.104,83 euros per a 89 estudiants de Massanassa. Suposa un increment de més de 2.000 euros respecte a la quantitat subvencionada durant l'anterior curs acadèmic.

L'objectiu d'esta línia d'ajudes és oferir un suport econòmic a l'estudiantat que cursa estudis universitaris o de postgrau, formació professional o programes formatius de qualificació bàsica amb la finalitat de potenciar el desenvolupament en la seua formació i el seu avanç professional, reduir l'impacte d’este tipus de despesa en les economies familiars i garantir la igualtat d'accés a l'ensenyament i recursos dels i les estudiants residents a Massanassa.

Han sigut un total de 45 les persones beneficiàries estudiants de Grau Universitari, 28 de Cicle Formatiu i 16 de Màsters i Doctorats. “Amb ajudes de fins a 300 euros, intentem sufragar les despeses en material fungible, informàtic, específic de cada formació, així com de les taxes de matrícula que han d'assumir els estudiants durant el seu curs acadèmic”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Això és, l'estudiantat beneficiari pot cobrir amb les presents ajudes despeses com a material educatiu, ordenadors, portàtils, tauletes, llicències de programes, taxes de matrícules, equipament específic de la formació cursada o altres formacions específiques relacionades amb la formació cursada.

Així, l'entitat local cerca ajudar i oferir un suport econòmic a l'estudiantat i les seues famílies amb la cobertura de les necessitats que precisen els i les estudiants durant la seua etapa acadèmica, recolzant en les despeses dels quals deriven la formació que cursen.

Pujar