Castellano

L'Ajuntament de Massanassa convoca les ajudes a noves activitats que s'inicien en el municipi

L'Ajuntament de Massanassa convoca les ajudes a noves activitats que s'inicien en el municipi
  • Amb l'objectiu de fer costat a les persones autònomes que posen en marxa un negoci en la localitat amb ajudes que poden aconseguir fins als 2.500 euros

  • El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 15 d'octubre de 2024

Un any més l'Ajuntament de Massanassa continuarà fent costat a les persones autònomes que posen en marxa un negoci a Massanassa amb les ajudes a noves activitats. Estes ajudes, que es remunten a l'any 2016, donen suport a les activitats que s’inicien en el municipi en els seus primers mesos d'activitat. L'any passat, van suposar un total de més 11.000 euros.

En l'actualitat, existeixen dos línies d'ajudes per a les persones que inicien una activitat a Massanassa en diferents moments del cicle de vida del seu projecte, la línia “Inicia Massanassa” i la línia “Consolida Massanassa”, que es concedeixen quan el negoci compleix 6 mesos i un any respectivament.

“Des de l'Ajuntament i Reforça Massanassa treballem activament pels nostres comerços i empreses i, dins d'eixa labor, és essencial facilitar-li a les persones que vulguen iniciar una activitat a Massanassa, un suport econòmic perquè puguen dur-lo a terme. Amb les ajudes a noves activitats oferim fins a 2.500 euros en aquelles situacions on es complisquen tots els requisits”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. A més, destaca que també existeixen les ajudes a la contractació de persones desocupades, que poden arribar fins als 4.500 euros, i les ajudes a la innovació comercial que es convocaran en els pròxims mesos.

La primera d'elles, “Inicia Massanassa”, serveix de suport a les activitats de nova creació. Esta ajuda es podrà sol·licitar transcorreguts 6 mesos de l'alta de l'activitat, per un import màxim de 1.500 euros. Quant a la línia “Consolida Massanassa”, s'ofereix com a suport al manteniment d'activitats en fase de consolidació amb ajudes per a activitats que complisquen 1 any des del seu inici. Esta ajuda es podrà sol·licitar una vegada haja transcorregut 12 mesos des de l'alta en a l'activitat, per un import màxim de 1.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 15 d'octubre de 2024 i podrà ser presentada per aquelles activitats que complisquen els 6 mesos o l'any des del seu inici entre l'1 de novembre de 2023 i el 15 d'octubre de 2024.

Pujar