Castellano

L'Ajuntament de Massanassa aprova per a l'any 2022 un pressupost amb un valor de 10.653.735 d'euros

L'Ajuntament de Massanassa aprova per a l'any 2022 un pressupost amb un valor de 10.653.735 d'euros
  • Per a enguany, l'entitat local aposta per l'àrea més social, educativa i formativa per a la població

L'Ajuntament de Massanassa va aprovar el pressupost per a este 2022 durant la sessió extraordinària del Ple Municipal del passat 30 de desembre de 2021, amb l'acceptació del PP i Ciudadanos de Massanassa, i el vot en contra de PSPV-PSOE Massanassa. Tot un pressupost que, sens dubte, va enfocat cap al camí més social, educatiu i formatiu per a oferir una total cobertura i millorar les condicions del veïnat de Massanassa.

La dada més significativa d'enguany és que no es pujaran els impostos, una decisió que ha tornat a prendre l'ajuntament considerant la situació econòmica que ha causat la pandèmia de la Covid-19 i les dificultats per les quals estan passant moltes persones, empreses, entre una altra mena d'entitats locals.

Tot això està relacionat amb l'increment de la despesa de personal de l'Àrea de Benestar Social, aportant una major dotació de mitjans humans per a facilitar la integració del veïnat de Massanassa en situació d'exclusió social, així com activitats de prevenció i inserció social.

Esta situació pot observar-se majoritàriament en les partides d'ajudes de menjador i escolarització de 1r Cicle d'Educació Infantil, unes beques complementàries a les quals ofereix la Conselleria d'Educació que serveixen de suport a totes les famílies, especialment a les més vulnerables, per a garantir una total accessibilitat a l'educació, afavorir la conciliació familiar i fomentar la natalitat en la localitat.

Però també, pot veure's en ajudes per a menors amb alguna mena de vulnerabilitat social, targetes bebé per a fer costat a les famílies del municipi amb les despeses generades pel naixement o adopció legal fins a 10 anys i potenciar el comerç local, prestacions econòmiques per al suport familiar i contextos d'emergència social, etcètera. “Tenim el ferm compromís de dotar les partides pressupostàries perquè ningú es quede arrere. Ajudar al veïnat amb alguna mena de dificultat socioeconòmica és fonamental en una administració local”, afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Així mateix, en 2021, malgrat les restriccions derivades de la Covid-19, s'han fet cursos de formació dirigits a incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades del municipi. Esta acció continuarà en 2022, al costat de la proposta d'altres activitats com realitzar un Fòrum per al foment de l'ocupació, un acte en el qual assistiran diverses empreses interessades en la contractació de personal i que facilitarà el contacte amb les persones demandants d'ocupació.

A més, ressaltar la continuïtat de la concessió d'Ajudes i Subvencions de Foment d'Ocupació i de la Contractació per a contribuir en la inserció sociolaboral del col·lectiu de persones desocupades en el municipi de Massanassa. Així, Paco Comes manifesta que des de l'Ajuntament de Massanassa es té una “determinació ferma amb intentar posar fi a la situació de desocupació que en estos últims anys ha castigat moltes famílies del nostre poble”.

De la mateixa manera, el pressupost contempla ajudes per a la creació de noves activitats en el municipi, així com per a la supervivència dels comerços locals ja instal·lats, dotant noves partides respecte a anys anteriors. Estes són: la formació informàtica i tecnològica per a actualitzar-se dins de l'entorn digital, activitats de foment del comerç local i subvencions per a l'adequació i la modernització dels establiments locals.

L’èxit de la campanya “Comerç amb Premi” continuarà en este 2022 per a incentivar el consum de béns i serveis en els comerços de Massanassa i, d'esta manera, donar a conéixer i valorar els comerços locals i fomentar la compra en estos.

Quant a les inversions plantejades a desenvolupar són: la renovació de la Plaça País Valencià i la impermeabilització del soterrani de l'Edifici Sociocultural; el condicionament per a l'aparcament del solar situat als carrers Sant Pere i Catarroja; l'ampliació del cementeri; un parc multi-aventura en el Poliesportiu; l'equipament de zones per a la renovació del cautxú de diversos parcs infantils i del parc Font Cabilda, entre altres; la redacció de projectes i direcció d'obres per a poder encarregar la realització de noves infraestructures com, per exemple, la construcció de l'ampliació de l'Ajuntament de Massanassa i les aules de música per al seu futur ús.

Un altre dels increments més significatius pels quals s'ha invertit el doble es troba en els contractes de neteja diària, nou sistema de contenidors de fem i recollida de residus urbans, tot això incorporant els nous contenidors marrons per a depositar les matèries orgàniques i avançar cap al reciclatge de residus dels residus urbans (restes de menjar, pòsits de café, tovallons i paper de cuina usats, restes d'horta i jardineria, suro natural…).

Des del 2010, l'Ajuntament de Massanassa no ha formalitzat cap operació d'endeutament. En 2014, es va procedir a la cancel·lació anticipada de tots els préstecs concertats amb entitats de crèdit, sent dels pocs ajuntaments a Espanya que aconsegueix una situació de zero endeutaments bancaris.

“Contínua una situació econòmica bona i això volem plasmar-ho amb servicis que resulten necessaris per a la població. Hem aconseguit formalitzar un pressupost sense haver d'imposar cap càrrega econòmica als veïns i veïnes del poble, a més d'oferir un

programa que fomenta l'ocupació, dona ajudes a les persones amb alguna mena de vulnerabilitat social i es preocupa per l'educació dels xiquets, xiquetes i joves del nostre municipi, a més de tindre en compte la problemàtica mediambiental invertint en més neteja diària i incorporant la recollida de matèria orgànica al nostre poble” expressa Paco Comes.

Pujar