19 d’octubre de 2020 19/10/20

Llum verda al Pla Estratègic de Turisme 2020-2025 de Manises

Llum verda al Pla Estratègic de Turisme 2020-2025 de Manises - (foto 1)
  • Aquest pla marcarà les estratègies i actuacions a implantar a curt, mitjà i llarg termini des de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Manises va aprovar en la sessió plenària del passat mes d'abril el Pla Estratègic de Turisme 2020-2025, amb l'objectiu de reorientar la destinació Manises amb potencial turístic cap a un nou posicionament més equilibrat en el sector i diversificar, orientar, qualificar i dinamitzar l'activitat turística, en un context de qualitat de vida beneficiós per a veïns i turistes.

En el nou enfocament proposat per al desenvolupament turístic de Manises destaca la perspectiva integral, el desenvolupament sostenible, la participació social, la cooperació públic-privada, la coordinació en la gestió dl pla i la continuïtat davant l'objectiu 2030.

Els principals objectius exposats per aconseguir mitjançant la implantació de les línies van ser: captar nous segments de demanda, millorar la qualitat de vida dels residents, qualificar el producte i aconseguir un major grau d'integració social, així com l'adequació de l'entorn natural i urbà a l'activitat turística, configurar un model turístic dinàmic amb un model de gestió propi, aconseguir la sostenibilitat en el desenvolupament i la desestacionalització i així configurar un producte adaptat a les demandes de mercat.

Tot això es concreta en 8 línies argumentals estratègiques:

E1 Sensibilització

E2 Innovació

E3 Configuració de producte

E4 Marca, Promoció i Comunicació

E5 Enfortiment empresarial

E6 Suport a la millora de la informació i ús turístic de la destinació

E7 Coordinació i gestió del Pla

E8 Governança Turística

Segons el regidor de Turisme i Promoció de la Ceràmica de l'Ajuntament de Manises, Xavier Morant, «es tracta de construir una guia de suport per gestionar el flux turístic d'una manera efectiva, racional i adaptada a les noves pautes de mercat, mitjançant el desenvolupament d'estratègies que puguen crear demanda al llarg de tot l'any».

Entre les accions que formen part del pla i que es desenvoluparan en els pròxims anys figura la creació d'un inventari de recursos patrimonials i culturals, implantació de l’estratègia Destinació Turística Intel·ligent (DTI), l'impuls a l'emprenedoria turística o l’adhesió a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, entre moltes altres.

Amb aquest projecte es pretén estructurar la destinació turística Manises, al voltant d'un argument de consum com és la ceràmica, entre d'altres, amb la finalitat de produir i difondre el patrimoni cultural i etnogràfic del territori, i configurar una oferta d'oci atractiva a residents i turistes. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la visió de futur, consens municipal, planificació, i estructuració del producte turístic, pel qual aposta l'Ajuntament. El projecte començarà la seua implantació en breu i comptarà amb un projecte pilot el primer any per donar visibilitat a aquesta iniciativa.

Pujar