Castellano

L'IPC frena al març i cau fins al 3,3%, el seu nivell més baix des d'agost de 2021

L'IPC frena al març i cau fins al 3,3%, el seu nivell més baix des d'agost de 2021
  • Aquesta evolució es deu a la disminució en els els preus de l'electricitat i dels carburants

La inflació anual estimada de l'IPC al març de 2023 és del 3,3%, d'acord amb l'indicador avançat elaborat per l'INE, la qual cosa suposa una important frenada i es posiciona com el marcador més baix des d'agost de 2021.

Aquest indicador proporciona un avanç de l'IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de més de dos punts i mig en la seua taxa anual, ja que el mes de febrer aquesta variació va ser del 6,0%.

Aquesta evolució és deguda, principalment, al fet que els preus de l'electricitat i dels carburants van augmentar al març de 2022 i aquest mes disminueixen.

La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent (índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) disminueix una dècima, fins al 7,5%.

Mentre que l'índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) se situa en el 3,1%, quasi tres punts inferior a la registrada el mes anterior.

Pujar