elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell aprova el conveni per a la creació d'una Escola Infantil de Primer Cicle

    El ple del Consell ha aprovat el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i l'Ajuntament de les Alqueries, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle, de titularitat íntegrament municipal.

    L'escola infantil denominada Virgen del Niño Perdido comptarà amb quatre unitats amb una capacitat màxima de 61 places escolars. Dos de les unitats seran per a l'atenció de xiquets d'1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars cadascuna, i les altres dues unitats del centre seran destinades a l'atenció de xiquets de 2 a 3 anys amb una capacitat, una d'aquestes de 15 llocs escolars i l'altra unitat amb una total de 20 llocs escolars.

    L'escola impartirà el currículum d'Educació Infantil establit per als centres educatius de l'àmbit territorial valencià en la normativa vigent.

    El conveni es firma en compliment del que estableix la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació, segons la qual la creació de centres docents públics de titularitat de les corporacions locals s'ha de fer per conveni entre l'administració educativa i les corporacions.

    Pujar