elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El jutge obliga la Vall a indemnitzar a sis becaris per vulnerar els seus drets

El jutge obliga la Vall a indemnitzar a sis becaris per vulnerar els seus drets
  • El Jutjat social estima les demandes interposades pels treballadors temporals dels plans d'ocupació EMCUJU i EMPUJU 2019-2020

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó haurà d'indemnitzar als treballadors temporals dels plans d'ocupació EMCUJU i EMPUJU 2019-2020 per vulnerar els seus drets laborals.

Aquests sis treballadors temporals exigien, com la resta de funcionaris, els seus dies d'assumptes propis, un dret que ara ha reconegut un jutge i pel qual el consistori vallero ha sigut condemnat a indemnitzar a aquests becaris.

Així ho ha dictat el Jutjat social número 3 de Castelló que en la seua fallada assenyala la “estimació parcial de la demanda formulada per […] contra l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, he de declarar el dret del demandant al gaudi dels dies d'assumptes propis que legalment li corresponen, condemnant a l'organisme demandat a abonar-li la quantitat de 251,03 euros, amb els interessos moratoris corresponents”.

Des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó han mostrat respecte cap a la decisió judicial.

Segona batalla guanyada

Aquesta és la segona batalla que guanyen els EMCUJUS a l'Ajuntament de la Vall perquè cobraven menys del Salari Mínim Interprofessional i després de presentar demanda, el consistori va tindre regularitzar la situació i pujar-los la nòmina a tots els becaris.

Asseguren que l'Ajuntament vulnerava els seus drets

Els treballadors, que van ser contractats per l'Ajuntament de la Vall d'Uixó després d'obtindre la subvenció del Fons Social Europeu per a la contractació de persones menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil durant un any, van sol·licitar els dies d'assumptes propis regulats en l'EBEP i el propi Conveni Col·lectiu de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó per al Personal Laboral.

No obstant això, “l'equip de Govern va negar el dret als treballadors indicant que el Conveni Col·lectiu exclou en el seu Art.2 a aquells que són contractats a través dels Plans d'Ocupació, al que el Jutjat social Nº3 el tomba, en considerar que l'Ajuntament estaria vulnerant d'aquesta manera el principi d'igualtat recollit en l'art.14 de la CE, en atorgar-los un tracte discriminatori”, expliquen els mateixos beneficiaris del programa d'ocupació.

Per tant, consideren que el consistori “ha establit una diferència de tracte, ja que al personal laboral temporal de foment d'ocupació no se li reconeixen dies de lliure disposició en negar-los l'aplicació del Conveni Col·lectiu, mentre que a la resta del personal laboral de l'Ajuntament, siguen fixos o temporals, sí que se'ls reconeix”.

Per als demandants, “el govern de Tania Baños negava aquests drets sota la premissa que el personal laboral contractat a través dels plans d'ocupació estava exclòs del Conveni Col·lectiu i que per tant, calia acudir a l'Estatut dels Treballadors o a les normes que resulten aplicables quant a la regulació de la relació laboral, i entre elles els Acords Plenaris de l'Ajuntament, que són actes administratius no recorreguts i negociats amb la representació sindical”. A més, els indicava que “a aquests treballadors se'ls aplicaran les següents taules salarials, rebran la paga prorratejada i no tindran dret a dies de lliure disposició".

Els treballadors continuen amb les seues reivindicacions

No obstant això, els treballadors dels plans d'ocupació asseguren continuaran amb les seues reivindicacions fins que se'ls reconeguen tots els seus drets, “encara que l'ajuntament tracte de maquillar la situació al·legant que aquest tema ha sigut tractat amb la representació sindical, es fa difícil pensar que aqueix col·lectiu de treballadors disposa d'una força negociadora sindical suficient i autònoma respecte de la resta de personal que li permeta construir una negociació col·lectiva separada, donada la inestabilitat pròpia d'aquest personal en tindre contractacions de caràcter temporal que dificulten la seua organització sindical”, asseguren els demandants.

El col·lectiu lamenta que s'haja vist obligat a denunciar aquesta situació, per a demostrar que estan sent discriminats al no poder gaudir els dies d'assumptes propis i arribar a inserir en el conveni col·lectiu del qual es troben exclosos, una taula salarial que permet rebaixar els salaris pràcticament a la meitat respecte al d'altres treballadors que realitzen similars funcions i pertanyen a la mateixa categoria professional. Consideren intolerant que els qui diuen vetlar pels drets dels treballadors i critiquen la temporalitat i la precarietat salarial siguen els mateixos que els han portat a aquesta situació, reflectint així la precarietat laboral de joves qualificats.

Pujar