28 de gener de 2020 28/1/20

La Policia Local inicia dos expedients sancionadors contra empreses per col·locar publicitat en espais no autoritzats

    La Policia Local ha iniciat dos expedients sancionadors contra dues empreses per col·locació de publicitat en el mobiliari públic de la ciutat tal com marca l'article 22 de l'Ordenança de Convivència Ciutadana, per la qual es prohibix la col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, si no es realitza en els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal.

    Aquests fets constituïxen infraccions que van des de lleus a greus i són sancionats amb una multa que va des dels 750 € als 3.000 € en funció d'on es col·loca la publicitat i la quantitat (adhesius, cartells o quartilles) que s'utilitzen.

    El corportaveu del govern, Jose Manuel Prieto, ha informat de la mesura afirmant que "des d'inici de legislatura anem combatent la falta de civisme i comportaments en molts aspectes del dia a dia de la ciutat. Ja hem denunciat la manca de civisme, quan no el vandalisme pur i dur, en el mobiliari municipal, el servei de la bici o en els parcs i jardins de la ciutat. Seguirem treballant en la línia de sancionar tots aquells comportaments fora de l'ordenança perquè aquesta ciutat no es mereix que el comportament d'uns pocs produïsca un cost tan elevat a les arques municipals i la imatge de Gandia".

    Pujar