18 d’octubre de 2019 18/10/19

Gandia rep una nova subvenció per a la contractació i formació de persones en risc d’exclusió laboral

Gandia rep una nova subvenció per a la contractació i formació de persones en risc d’exclusió laboral - (foto 1)

  Els regidors de Responsabilitat Social i Polítiques Econòmiques, Nahuel González i Alícia Izquierdo, respectivament, han presentat un nou projecte conjunt dirigit a la inserció sociolaboral, en aquest cas de persones amb risc d’exclusió social. Es diu Escola d’Ocupació Gandia Escosistemes Urbans EO Formem 2017 i està subvencionat amb 129.686,40 € per la secretaria autonòmica d’ocupació. L’Ajuntament aporta 3.000 e. Així, s’hi farà un contracte de formació i aprenentatge a 20 persones durant quatre mesos (de desembre de 2017 a abril del 2018), en les especialitats formatives d’instal·lacions i manteniment de jardins i zones verdes i operacions auxiliars d’obra. En finalitzar la formació remunerada obtindran un Certificat Professional de Nivell 1. No hi ha possibilitat d’inscripció, ja que serà el departament de Responsabilitat Social, coordinat amb el Servef, qui farà la selecció entre els usuaris d’ajudes socials, amb especial atenció a:

  a) Tindre més de 18 anys.

  b) Estar desocupada, entenent-se com a tals les persones demandants de treball no ocupades, registrades en el SERVEF Ocupació.

  c) Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

  Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables:

  a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

  b) Dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

  c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

  d) Persones amb diversitat funcional.

  e) Persones que pateixen discriminació en l’accés a l’ocupació per alguna situació personal.

  f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

  g) Persones en desocupació de llarga duració.

  “A Gandia hi ha gent aturada amb molts perfils, però també un sector en exclusió social, fora del mercat laboral. Ja hem tingut altres projectes com l’Incorpora’t. Però aquest és remunerat. Tot i que també és important que aquestes persones se senten útils, dins el mercat que els ha tancat la porta. I si les administracions podem fer la primera espenta serà molt positiu per a elles. Vull agrair, de nou, l’esforç de coordinació de cerca de subvencions per als projectes municipals que està realitzant el departament de Polítiques Econòmiques que dirigeix la companya Alícia Izquierdo”, ha assegurat González. 

  Personal tècnic i docent

  D’altra banda, també s’hi contractarà personal adscrit al projecte:

  - 1 Director/a i professor/a de formació bàsica i recerca d’ocupació.

  - 1 Auxiliar Administratiu/va.

  - 1 Professor/a de d’infraestructures de jardins

  - 1 Professor/a d’obra.

  Les persones interessades poden inscriure’s a l’Urbalab Gandia, que és qui fa la selecció.

  Programa d’Escola d’Ocupació

  El Programa d’Escola d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar la qualificació professional, mitjançant la consecució d’un Certificats de professionalitat, i la inserció professional de les persones amb especials dificultats d’inserció en el món laboral, per mitjà de la realització d’obres o servicis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumnat/ treballador la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge.

  Descripció del projecte Escola d’Ocupació Gandia Ecosistemes Urbans

  “L’escola d’ocupació “Gandia Ecosistemes Urbans”, pretén ser una activitat innovadora i complementària als treballs realitzats en els darrers tallers d’ocupació de Sendes Urbanes de Gandia I i II, que es millora amb la creació d'espais urbans concrets que combinen recursos naturals, urbans, culturals i artístics. Mitjançant el projecte Gandia Ecosistemes Urbans es rehabilitarà i promocionarà diversos espais de la ciutat, que contribuiran a integrar les fronteres urbanes i periurbanes, millorant la visió de l’entorn urbà i facilitant les interconnexions dels elements físic, rural i natural del municipi, aconseguint una ciutat més humana i habitable”, ha informat Izquierdo.  

  De manera concreta es vol fer que les zones de pas o transicions als espais enjardinats del municipi es realitze d’una manera progressiva i el més integradora possible, adaptant les construccions com mitjaneres i murs, per a fer zones de vegetació, i preparant els recursos d’informació més pertinents per a que les persones usuàries d’aquests espais i altres espais verds públics, com parcs i jardins, coneguen les pautes de comportament apropiades per a realitzar un ús sostenible dels ecosistemes creats.

  En certa manera, es pretén conscienciar a la població de la importància dels valors mediambientals, mitjançant el seu coneixement i la seua implicació, fomentant la participació de la població en la configuració dels espais, adequant-los, no sols com espais naturals sinó per a donar cabuda a les diferents formes d’expressió de l’art urbà, l’experimentació artística, l’escultura i la pintura, entre altres. Així mateix, permetrà realçar les zones verdes i naturals que existeixen en el terme municipal, potenciant el manteniment i respecte dels singulars ecosistemes existents. El producte resultant es configura com un producte turístic alternatiu i complementari al tradicional de sol i platja (turisme natural, urbà i cultural) dirigit tant a la ciutadania com als visitants de la ciutat.

  Formen part dels ecosistemes urbans les següents zones de pas o accés: l’entorn d’accés al Jardí de la Casa de Cultura, la plaça de pas entre el riu Serpis i la ciutat, denominada plaça Tirant i la zona del passeig del Riu Serpis, que a més requereix d’una intervenció especial atès la seua absència d’espais verds i d’ombra en la zona.

  ocultar
  Gandia rep una nova subvenció per a la contractació i formació de persones en risc d’exclusió laboral
  Pujar