Castellano

Empreses zombis: Què són i quantes hi ha en la Comunitat Valenciana?

Empreses zombis: Què són i quantes hi ha en la Comunitat Valenciana?
  • La valenciana és la tercera autonomia amb més empreses d'aquest tipus, només per darrere de Madrid i Catalunya

El 15% de les empreses de tot el món són ‘zombis’ i a Espanya són ja quasi 48.000 les mercantils que es cataloguen d'aquesta manera. Però, què són?

Es tracta d'empreses vulnerables, que aconsegueixen sobreviure mitjançant el refinançament continu del seu deute, lleven recursos financers del sistema i incrementen els riscos d'impagament en la cadena de valor.

Aquestes empreses, altament vulnerables, aconsegueixen sobreviure en el mercat mitjançant el refinançament continu del seu deute. La seua existència pot arribar a condicionar el desenvolupament d'una economia, ja que en el llarg termini tenen un futur incert, multipliquen en la seua activitat amb la resta del teixit productiu els riscos d'impagament i la prolongació de la seua activitat impedeix que els recursos es reassignen a empreses més eficients.

A més presenten almenys dos exercicis consecutius en els quals els seus resultats operatius van ser insuficients per a cobrir els compromisos derivats del seu endeutament financer. Segons Iberinform, cal esperar que “l'enduriment progressiu dels tipus d'interés iniciat en 2022 provoque un increment progressiu d'aquest cens d'empreses altament vulnerables”.

Quin percentatge d'empreses zombis hi ha en la Comunitat Valenciana?

Segons Iberinform, el 10% de les empreses valencianes són zombis. Així consta en les dades extretes de Insight View 2023.

La valenciana és la tercera autonomia espanyola amb més percentatge d'empreses zombis per darrere de Madrid (21%) i Catalunya (19%).

Per sectors d'activitat, el major nombre d'empreses zombis s'enquadra en el de la construcció i l'activitat immobiliària (22% del total), seguit pel comerç (21%) i la indústria manufacturera (14%).

Pujar