Castellano

L'Equip de Govern presenta una Declaració amb motiu del Dia Internacional de la Dona

  L'Equip de Govern de l'Ajuntament del Campello, amb el suport d'EU del Campello presenta al Ple de la Corporació una DECLARACIÓ amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El 8 març 2017 és el Dia Internacional de les Dones, amb el caràcter reivindicatiu que aquesta Commemoració suposa. Aquest any tenim poc a celebrar perquè la desigualtat social ha crescut. Espanya és el segon país de la Unió Europea, després de Xipre més desigual.

  Des que governa el PP, el Govern de Rajoy ha retallat un 47,6% respecte als pressupostos de 2009 en polítiques d'Igualtat i en la lluita contra la violència de Gènere. Espanya ha crescut un 23%, segons l'FMI, en el nombre de persones en risc de pobresa o d'exclusió social. Són fonamentalment dones i joves. S'han perdut de 250.000 llocs de treball femenins. Al sector públic la destrucció d'ocupació femenina arriba al 72%. Per primera vegada en 40 anys està caient la població activa femenina. Després de la reforma laboral s'han perdut 183.000 llocs de treball, dels quals el 60% de l'ocupació assalariada femení. La pèrdua d'ocupació femenina triplica la pèrdua d'ocupació masculina

  El nou govern de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa mesures per recuperar aquests drets perduts fonamentals, especialment en l'àmbit educatiu amb accions formatives permanents. A més s'ha incorporat la figura de la coordinadora d'igualtat als centres escolars, i s'ha incrementat el nombre de centres on s'imparteix el Cicle Formatiu Superior de Promoció de la Igualtat de gènere.

  Aquest 8 de març, les dones i els homes d'aquest Ajuntament acompanyarem a les organitzacions socials i feministes en les mobilitzacions en defensa dels drets i la llibertat de les dones. Un any més, reiterem el nostre compromís en defensa de la igualtat entre dones i homes i fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i a les organitzacions perquè se sumin a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

  És per això que es presenta per a la seva votació la següent declaració en la qual s'insta al Govern de l'Estat a:

  • Reposar tots els recursos retallats en polítiques d'igualtat i en la lluita contra la violència de Gènere.

  • Reforçar la prevenció en violència de gènere i fer especial èmfasi en evitar la violència en els joves.

  • Posada en marxa, en els jutjats especialitzats en Violència de Gènere, el Acompanyament Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de Gènere sobre l'itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial des del moment en què es posen la denúncia fins al final del procés.

  • Reposar els organismes i polítiques específiques d'igualtat desmantellades.

  • Derogar la Reforma Laboral

  • Derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

  • Retirada de l'Avantprojecte de Coresponsabilitat Parental

  • Manteniment de la Llei actual de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l'Embaràs en tots els termes, inclosa la regulació per a les menors d'edat.

  A més l'Ajuntament del Campello:

  1) Continua treballant des del local per la igualtat entre dones i homes.

  2) Dóna suport al moviment feminista en les seves demandes i les seves lluites.

  3) Garanteix la incorporació del principi d'igualtat en totes les nostres polítiques públiques.

  4) Reafirma la seva voluntat de perseverar en la transformació de la nostra institució, perquè l'aplicació de l'enfocament de gènere marqui el full de ruta de les polítiques municipals.

  5) Manté la seva voluntat de continuar l'impuls de mesures per a la conciliació, entre elles la coresponsabilitat, com a oportunitat d'equilibri en l'ús del temps i de la cura.

  6) Referma la seva responsabilitat en l'atenció de les situacions de major vulnerabilitat social i econòmica que pateixen les dones, i especialment a aquelles que viuen múltiple discriminació, com és el cas de dones amb discapacitat.

  7) Destaca la importància de l'educació en els valors d'igualtat de gènere, la solidaritat i el respecte a l'altre des de les edats primerenques per a la construcció d'una societat responsable i compromesa amb la seva ciutadania.

  8) Mostra el seu més ferm rebuig al discurs masclista que reacciona davant l'avanç de la igualtat amb les seves armes tradicionals, l'agressivitat i el menyspreu, les mateixes que ha utilitzat el patriarcat al llarg de la història.

  9) Explicita el seu compromís en la total implementació del Pla d'Igualtat.

  10) Manifesta el seu suport al Moviment Feminista en la lluita per la consecució d'una igualtat real i efectiva, per avançar del reconeixement a l'exercici efectiu dels drets de les dones.

  Pujar