elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Plenari del 23 de juny a Dénia: Periodicitat dels òrgans col·legiats, règim de dedicació i personal eventual

  • Propostes que s’elevaran al pròxim Ple per a l’aprovació

L’Ajuntament de Dénia celebrarà el proper divendres el plenari d’inici de mandat corporatiu en el que es dona compte els decrets d’alcaldia de designació de regidors delegats generals i especials, membres de la junta de govern, periodicitat de les sessions, creació de comissions informatives i la relació de regidors amb dedicació exclusiva i relació del personal eventual. Per este motiu, l'equip de govern ha donat compte hui als portaveus dels grups municipals de les propostes que aniran al plenari del divendres 23 de juny.

Pel que fa al primer punt, el Ple s'hi celebrarà en sessió ordinària com a mínim una vegada al mes, l'últim dijous, a les 19 h. La Junta de Govern Local s'hi reunirà setmanalment, les dimecres, a les 13 h. I cada comissió informativa es reunirà mensualment, la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari.

Es crearan les següents:

- Comissió informativa d'Igualtat i Polítiques inclusives, Majors i Educació
- Comissió informativa de Cultura i Festes
- Comissió informativa de Promoció Econòmica
- Comissió informativa de Seguretat ciutadana
- Comissió informativa de Territori i Transició
- Comissió informativa de Joventut, Esports, Salut pública, Habitatge i Normalització
- Comissió informativa d'Hisenda i comptes

Els portaveus de cada grup polític amb representació municipal designaran el regidor o regidors que formaran part de cada una de les comissions, amb la proporció següent:
- PSPV-PSOE: 3 representants
- Partit Popular: 2 representants
- Compromís per Dénia: 2 representants
- VOX: 1 representant
- Gent de Dénia: 1 representant

Exerciran el càrrec que amb dedicació exclusiva, total o parcial, els regidors i regidores responsables de les delegacions següents:

- Alcaldia
- Territori i Qualitat urbana
- Promoció econòmica
- Transició Ecològica
- Cultura i Festes
- Seguretat Ciutadana
- Polítiques inclusives

- Hisenda i Personal (parcial al 80%)
- Joventut i Esports (parcial al 50%)

En el cas la indemnització a percebre pels regidors i regidores no alliberats per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats és de:
250 € per Ple (les convocatòries extraordinàries no es cobren)
250 € Junta de Govern;
240 € per comissió informativa;
80 € per assitència a consells no reglats.

Les quantitats ressenyades tenen les següents limitacions;

2.000 € mensuals per regidor, si forma part de la Junta de Govern;.
1.500 € per als que tenen delegació però no estan en Junta.
1.100 € regidors portaveus.
1.000 € per a la resta.

El plenari del divendres no incrementarà les retribucions dels regidors, encara que augmenta el número de regidors alliberats. Segons ha explicat el regidor d’hisenda, Paco Roselló, “el cost total de la despesa en òrgans de govern sols supera el 3% de la pujada de l’IPC del 2019 al 2023 si l’haguérem actualitzada, cosa que no hem fet”.

Personal eventual de suport a l'acció de govern i assignació per a la tasca de fiscalització de l'oposició

Respecte a la relació de personal eventual, dependent de l'Alcaldia, hi haurà set places de suport a la tasca de govern i als grups polítics que l'assumeixen, tal com marca el límit de l’actual llei local. Les denominacions del personal eventual seran: cap del Gabinet de l'Alcaldia, adjunt de l'Alcaldia, coordinació equip de govern, gestió de xarxes socials i coordinació del grup PSPV-PSOE, coordinació del grup Compromís i coordinació d’una delegació especial de clavegueram.

Als grups polítics de l'oposició sense responsabilitats de govern, Partit Popular i Vox, se'ls assigna una quantitat econòmica proporcional a la seua representació en l'ajuntament perquè hi puguen fer front a despeses derivades de la seua tasca de fiscalització del govern municipal: 22.200 € anuals per al grup municipal del PP i 11.400 € per al de Vox.

Els grups amb delegacions, i per tant amb personal eventual de suport, renunciaran a eixa aportació.

Pujar