elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La paralització de la partició en la platja de les Deveses i el pressupost municipal per a 2023 han estat aprovats hui en ple

  El ple extraordinari celebrat este matí a l’Ajuntament de Dénia ha acordat per majoria l’aprovació inicial del pressupost general de 2023 amb el vot favorable del PSPV, l’abstenció de Gent de Dénia i Ciudadanos i el vot en contra del PP i Compromís. El pressupost de 2023 ascendeix a 71.186.813 euros, quantitat que suposa un increment del 0,55% respecte al 2022.

  Destaquen en el capítol d’ingressos una previsió de recaptació per l’impost sobre la construcció (ICIO) de 2.300.000 euros i les ajudes provinents dels fons europeus Next Generation per un total d’1.966.514 euros, que es destinaran a executar les grans obres recollides a l’apartat de noves inversions.

  També hi destaca, al capítol d’inversions, que té un pressupost total de 6.406.337 euros, la reserva de més d’1 milió d’euros per a realitzar les propostes ciutadanes guanyadores de les darreres edicions dels Pressupostos Participatius: les pistes poliesportives obertes (120.000 €), un itinerari per a vianants en la falda del Montgó (60.000), zones d’ombra en parcs infantils (100.000), fonts publiques (20.000), millores en l'entorn del pavelló Joan Fuster (100.000), el parc de tobogans del parc Chabàs (142.000), el 'pump truck' (86.000), un circuit per a corredors, (30.000), el canvi del paviment del passeig de la Marineta (170.000), el berenador i la zona de jocs infantils del Bosc de Diana (150.000) i la millora del camí del Pou de la Muntanya (130.000).

  S’hi inclouen també les partides corresponents a l’anualitat 2023 d’obres ja en marxa, com la reurbanització de la Glorieta i el carrer del Marqués de Campo, la finalització de la plaça de Valgamedios, la rehabilitació de la finca de Torrecremada i la restauració del Verger Baix del castell. I projectes pendents del 2022, ajornats pels problemes derivats de l’augment generalitzat de preus: les rotondes de Pintor Llorens amb Marquesat i de l’assagador de Santa Llúcia; la urbanització del camí de la Bota i els accessos al nou CEE Raquel Payà; el nou parc infantil de les Bassetes i l’enllumenat de Nova Dénia i el carrer Fènix.

  Finalment, una partida de 10 milions d’euros anirà destinada a la redacció del projecte i construcció de la nova residència per a persones majors (inclosa al Pla Convivint de Generalitat).

  En el capítol del transferències corrents destaca l’augment fins als 730.000 euros de la quantitat destinada a diferents ajudes de caire social com les ajudes d’emergència, les de menjador escolar i a la compra de llibres de text. Aquesta quantitat supera en 191.000 euros la pressupostada en 2022 per a aquest mateix concepte. Igualment s’incrementen les aportacions a les EATIM de la Xara i Jesús Pobre, amb transferències totals de 865.000 i 551.000 euros, respectivament.

  La previsió d’endeutament municipal per a finals del 2023 no arriba al 32%, xifrant-se entorn dels 18,4 milions d’euros, un percentatge molt inferior al 110% que estableix la llei com a límit.

  També s’ha aprovat per majoria la relació de llocs de treball i plantilla de personal per a 2023 amb els vots de PSPV i Compromís, l’abstenció de Gent de Dénia i Ciudadanos i el vot en contra del PP.

  El tercer punt de l’orde del dia, l’aprovació del Pla Estratègic de subvencions per al període 2023-2024 i 2025, ha eixit endavant per unanimitat. Per a l’exercici 2023, l’import total destinat a subvencions ascendeix a 2.469.535,66 euros, amb un increment de 400.000 euros respecte de l’anterior exercici.

  La moció per a demanar que es paralitze l’expedient de partició de la platja de les Deveses ha sigut l’últim punt tractat al plenari de hui i ha estat aprovada per unanimitat.

  La moció, que es traslladarà a la Direcció General de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, demanda tres punts principals:

  1.- Que es paralitze l’expedient de partició del domini públic marítim terrestre incoat en la platja de les Deveses fins que culmine la iniciativa sobre la modificació e la Llei de Costes i el seu reglament empresa per les associacions veïnals de Dénia o bé fins que finalitcen els treballs de regeneració iniciats a la platja de les Deveses, atés que el projecte de regeneració té com a objecte l'establiment de mesures per a la protecció dels habitatges existents i contempla la recuperació de tota l'extensió de la platja

  2.- Insistir a sol·licitar al Ministeri que reformule la Llei de Costes i el seu nou reglament amb les aportacions de veïns afectats i administracions implicades, de manera que els drets de compensació als propietaris d'aquells immobles afectats per domini públic o per servituds siguen de caràcter econòmic i segons preu just de mercat.

  3.- Exigir al Ministeri la màxima acceleració i execució dels altres dos projectes de recuperació de les platges de Dénia que queden per executar: la recuperació del tram de costa comprés entre el port de Dénia i el riu Girona i la recuperació de la platja de la Marineta Cassiana.

  Pujar