elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament de Dénia organitza visites guiades al castell i els museus de la ciutat durant les Falles

L’Ajuntament de Dénia organitza visites guiades al castell i els museus de la ciutat durant les Falles

  L’Àrea d’Arqueologia i Museus de l’Ajuntament de Dénia ha organitzat un programa de visites guiades al castell i els museus de la ciutat per a la setmana de Falles.

  ‘Descobrir el Castell de Dénia’ proposa un recorregut ascendent pel monument, que culmina al Museu Arqueològic, descobrint la història que atresora. Esta visita es realitzarà els dies 16, 17 i 19 de març, a les 11 hores.

  La següent proposta és una immersió al Museu dels Joguets per conèixer la història de la indústria joguetera deniera. Esta visita està programada els dies 16 i 19 de març, a les 17 hores.

  Per últim, el 18 de març, a les 11 hores, es realitzarà una visita guiada al Museu Etnològic, acostant-nos a una Dénia d’esplendor l’economia de la qual girava en torn al cultiu de la pansa.

  Per a participar-hi es requereix inscripció prèvia al correu jagulles@yto-denia.es o al telèfon 966420260, de dilluns a diumenge, en horari de 10 a 13 hores.

  La programació en detall és la següent:

  DESCOBRIR EL CASTELL DE DÉNIA

  El Castell de Dénia és l’emblema de la ciutat i el seu vigilant sempitern. Des del cim es contempla la urbs en tota la seua esplendor i entre les muralles es llegeixen segles d’història gravats en cadascuna de les pedres que les conformen. Descobrir el Castell és una visita que pretén aproximar-nos a aquesta llarga història, revelada en cadascun del espais de l’interior de la fortalesa. El recorregut s’inicia en la part baixa del recinte per ascendir i, al seu torn, descobrir la història que atresora. La visita culmina en el Museu Arqueològic, siti a la part més elevada, des d’on es contemplen segles d’Història.
  La visita guiada es desenvoluparà els dies 16, 17 i 19 de març de 2023, a les 11 hores. El punt d’encontre serà al peu de la torre del Consell, que està davant del quiosc de venda de tiquets.
  És necessària la inscripció prèvia a jagulles@yto-denia.es o al telèfon 966420260, de dilluns a diumenge en horari de 10 a 13 hores.

  DESCUBRIR EL CASTILLO DE DÉNIA

  El Castillo de Denia es el emblema de la ciudad y su vigilante sempiterno. Desde la cima se contempla la urbe en todo su esplendor y entre las murallas se leen siglos de historia grabados en cada una de las piedras que las conforman. Descubrir el Castillo es una visita que pretende aproximarnos a esta larga historia, revelada en cada uno de los espacios del interior de la fortaleza. El recorrido se inicia en la parte baja del recinto para ascender y, a su vez, descubrir la historia que atesora. La visita culmina en el Museo Arqueológico, sito en la parte más elevada, desde donde se contemplan siglos de Historia.

  La visita guiada se desarrollará los días 16, 17 y 19 de marzo de 2023, a las 11 horas. El punto de encuentro será al pie de la torre del Consell, que está frente al quiosco de venta de tickets.

  Es necesaria la inscripción previa en jagulles@yto-denia.es o en el teléfono 966420260, de lunes a domingo en horario de 10 a 13 horas.

  EL MÓN DELS JOGUETS DE DÉNIA

  Camions, nines, arrossegalls, vaixells, trens… Va haver-hi un moment en la història del segle passat en el qual l’economia girava al voltant d’una variada producció de joguets de fusta. Aquell món, ja finit, està recollit al Museu del Joguets en el qual xiquetes i xiquets poden conèixer la tipologia de joguines pretèrites i els adults aproximar-se de primera mà a les característiques d’una indústria que va assolir el repte de la reconversió econòmica. La visita pretén aproximar el públic als modes de producció i a la variada i rica tipologia de la indústria joguetera.

  La visita aproparà el visitant a l’evolució de les dimensions i tipologies d’alguns joguets, en viu contrast amb els actuals.
  La visita guiada es desenvoluparà els dies 16 i 19 de març de 2023, a les 17 hores. El punt d’encontre serà a la recepció del Museu dels Joguets.
  És necessària la inscripció prèvia a jagulles@yto-denia.es o al telèfon 966420260, de dilluns a diumenge en horari de 10 a 13 hores.

  EL MUNDO DE LOS JUGUETES DE DÉNIA

  Camiones, muñecas, arrastres, barcos, trenes… Hubo un momento en la historia del siglo pasado en el que la economía giraba en torno a una variada producción de juguetes de madera. Aquel mundo, ya desaparecido, está representado en el Museo de los Juguetes en el que niñas y niños pueden conocer la tipología de juguetes pretéritos y los adultos aproximarse de primera mano a las características de una industria que logró el reto de la reconversión económica. La visita pretende aproximar al público a los modos de producción y a la variada y rica tipología de la industria juguetera.

  La visita acercará al visitante a la evolución de las dimensiones y tipologías de algunos juguetes, en vivo contraste con los actuales.

  La visita guiada se desarrollará los días 16 y 19 de marzo de 2023, a las 17 horas. El punto de encuentro estará en la recepción del Museo de los Juguetes.

  Es necesaria la inscripción previa en jagulles@yto-denia.es o en el teléfono 966420260, de lunes a domingo en horario de 10 a 13 horas.

  MUSEU ETNOLÓGIC DE DÉNIA. ENTRE RANDES I PANSES

  El segle XIX va suposar per a Dénia un moment d’esplendor que va deixar la seua empremta en la transformació de la fesomia urbana i el paisatge agrícola. El monocultiu de la pansa es va convertir en l’eix de l’economia local, oferint el resultat d’una ciutat avançada i moderna. En el Museu Etnològic de Dénia podrem aproximar-nos a les dues cares de la moneda: com vivia la burgesia entre randes i modernitat i com era la vida i la producció agrícola que, entre panses i escaldaes, va propiciar l’ascens social i econòmic de la ciutat. A més, s'incidirà en el continent, atés que l'edifici, al cor històric de la ciutat, és un exemple representatiu dels immobles d'aquesta burgesia.
  La visita guiada es desenvoluparà el dia 18 de març de 2023, a les 11.00 hores. El punt d’encontre serà a la recepció del Museu Etnològic.
  És necessària la inscripció prèvia a jagulles@yto-denia.es o al telèfon 966420260, de dilluns a diumenge en horari de 10 a 13 hores.

  MUSEO ETNOLÓGICO DE DÉNIA. ENTRE RANDAS Y PASAS

  El siglo XIX supuso para Denia un momento de esplendor que dejó su impronta en la transformación de la fisonomía urbana y el paisaje agrícola. El monocultivo de la pasa se convirtió en el eje de la economía local, ofreciendo como resultado una ciudad avanzada y moderna. En el Museo Etnológico de Dénia podremos aproximarnos a las dos caras de la moneda: cómo vivía la burguesía entre randas y modernidad y cómo era la vida y la producción agrícola que, entre pasas y escaldaes, propició el ascenso social y económico de la ciudad. Además, se incidirá en el continente, dado que el edificio, en el corazón histórico de la ciudad, es un ejemplo representativo de los inmuebles de esta burguesía.

  La visita guiada se desarrollará el día 18 de marzo de 2023, a las 11:00 horas. El punto de encuentro estará en la recepción del Museo Etnológico.

  Es necesaria la inscripción previa en jagulles@yto-denia.es o en el teléfono 966420260, de lunes a domingo en horario de 10 a 13 horas.

  Pujar