elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La firma del contracte del servei de recollida del fem, ecoparc i neteja viària s’ajorna per la presentació de dos recursos a l’adjudicació

    El servei de recollida del fem, ecoparc i neteja viària va ser adjudicat a la mercantil Urbaser per resolució del ple de l’Ajuntament de Dénia de 28 d’octubre de 2021. Dos de les empreses que han concorregut en la licitació han interposat davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) un recurs especial en matèria de contractació contra este acord.

    A requeriment del TACRC, l’Ajuntament de Dénia li ha remés l’expedient de contractació així com informes del secretari i el tècnic superior de Medi Ambient, responsables de la tramitació, per tal que el tribunal puga estudiar cada cas i es pronuncie.

    L’execució del contracte queda, doncs, en suspens fins que el tribunal resolga estos recursos especials.

    L’alcalde, Vicent Grimalt, ha convocat este migdia una junta de portaveus extraordinària per a explicar els motius de la suspensió temporal del procés d’adjudicació, que ha de concloure amb la firma del contracte.

    Pujar