elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El 20 d’octubre comença el termini de sol·licitud de les ajudes municipals per al menjador escolar

  L’Ajuntament de Dénia ha convocat, un any més, les ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar durant el curs 2022/2023, com a complement a les previstes per la Conselleria d’Educació. Des de la Regidoria d’Igualtat es promou esta línia d’ajudes ateses les “dificultats per a coordinar l’activitat laboral de les famílies amb l’activitat educativa dels seus fills i filles”, afirma la regidora de l’àrea, Melani Ivars, cosa que fa que “el servei de menjador i l’accés al mateix siguen un suport important per a les famílies a l’hora de facilitar una millor conciliació de la vida laboral, educativa i familiar”. Sense oblidar, afegix, “la funció social que exerceix el menjador escolar des del punt de vista que estes ajudes tenen com a finalitat compensar les possibles manques de tipus familiar, econòmic i sociocultural”.

  El termini de presentació de sol·licituds és del 20 d’octubre al 3 de novembre de 2022. El model de sol·licitud es pot obtenir en línia en la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia i presencialment en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada en la plaça de la Constitució, i al departament de Benestar Social (pl. Arxiduc Carles, 3).

  Podran sol·licitar i beneficiar-se de les ajudes els pare, mare o tutor legal de l’alumnat que reunisca els requisits següents:

  • Estar empadronat a Dénia.
  • Estar matriculat als centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, en els nivells de 2n cicle d’educació infantil i de primària o en el tercer nivell del primer cicle d’infantil en els col·legis de titularitat de la Generalitat.
  • Haver sol·licitat a la Conselleria d’Educació l’ajuda de menjador escolar 2022/2023 i haver obtingut una puntuació entre 6 i 5 punts en la baremació.

  Cada família utilitzarà una única sol·licitud per a tots els fills i filles escolaritzats, si bé la concessió de l’ajuda es realitzarà, si escau, de manera individualitzada per a cadascun dels alumnes.

  Els mesos subvencionats són de setembre de 2022 a juny de 2023, ambdós inclosos.

  Hi trobareu les bases i convocatòria d’estes ajudes així com el model de sol·licitud que cal emplenar en esta adreça https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=69

  Pujar