18 de juliol de 2019 18/7/19

L'Ajuntament signa un conveni amb Caixa Popular per a concedir microcrèdits a emprenedors

L'Ajuntament signa un conveni amb Caixa Popular per a concedir microcrèdits a emprenedors - (foto 1)

L'Ajuntament de Catarroja, a través de la primera Tinent d'Alcalde i regidora d'Impuls Econòmic, Lorena Silvent, ha signat un conveni amb Caixa Popular per a donar suport a la creació de projectes emprenedors i d'autocupació desnevolupats a la localitat. Es tracta de concedir microcrèdits a les xicotetes empreses o persones que tinguen previst obrir un negoci comercial o empresarial a Catarroja. També a empreses de recent creació que desenvolupen la seua activitat en el municipi o la gerència del qual siga del poble.

En concret les beneficiàries seran microempreses de menys de 10 treballadors, amb un volum de negoci inferior a un milió d'euros i que no estiguen participades en més d'un 25% per una gran empresa. Preferentment es concediran els microcrèdits a persones majors de 45 anys, llars monoparentals, dones, discapacitats o desocupats de llarga durada. L'import serà del 95% de la inversió a realizar, amb un màxim de 30.000 euros amb un tipus d'interés de l'euríbor+3'95.

Els projectes hauran de presentar-se a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Catarroja, que després d'estudiar la proposta presentada per els interessats, i valorant el pla d'empresa del projecte, realitzarà un escrit en el qual indicarà sota el seu punt de vista la viabilitat o no del mateix. Els interessats presentaran els projectes per duplicat en la seua oficina més propera de Caixa Popular.

L'entitat estudiarà l'operació presentada i sol·licitarà als interessats la documentació, dades complementàries i vinculació que estime precisos per a l'adequada valoració de l'operació procedint seguidament a aprovar, denegar o proposar modificacions sobre la proposta presentada, informant d'aquest resultat a l'ADL de l'Ajuntament de Catarroja. En cas de proposar modificacions, l'ADL de l'Ajuntament tornaria a presentar una nou escrit valorant la viabilitat del projecte, iniciant-se novament el procés.

La iniciativa està destinada a ajudar a la cohesió social i millorar el desenvolupament econòmic de la población, per això s'iniciarà una campanya informativa per a tots aquells i aquelles que estiguen interessats. Segons la primera Tinent d'Alcalde i regidora d'Impuls Econòmic, Lorena Silvent, es pretén "fomentar el teixit econòmic de la població, en este cas, centrant-nos en aquells i aquelles que emprenen negocis propis i aposten per l'autocupació". "Esta classe de persones necessiten ajuda per a començar els seus projectes i per això volem no tan sols donar-los suport a nivell econòmic, sinò també orientant-los perquè el seu negoci siga un èxit", ha afegit. Silvent creu que l'Ajuntament "ha d'estar al costat dels més menuts, ajudant a que tinguen treball i potenciant que l'economia de proximitat tinga futur, ja que és el motor dels nostres pobles".