elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La llúdria arriba al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca

  La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha confirmat la presència de llúdries (Lutra lutra) al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.

  L'equip de fauna del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca va trobar en gener els primers indicis de la presència de llúdria. Des d'eixa data s'han fet importants esforços fins a aconseguir confirmar l'aparició del mustèlid a l'espai protegit. S'han examinat minuciosament els canals del parc i aquelles zones més pròximes a les masses d'aigües lliures presents en la zona humida, on s'han trobat nombrosos rastres de llúdria (marques odoríferes, excrements i algunes petjades), i s'han instal·lat càmeres de fototrampeig que el 27 de març van filmar la presència d'almenys un exemplar de llúdria en un dels canals principals del parc natural.

  La Conselleria, a través del parc natural, ha iniciat un projecte per a estudiar i implementar possibles mesures de conservació per a aquest mamífer que ara forma part de l'ecosistema del Prat.

  Aquest projecte també compta amb una vessant més social dirigida a l'acostament de la llúdria a la població. S'implicarà la població escolar de la zona i es farà una campanya dirigida a aquelles persones interessades a col·laborar amb l'estudi i seguiment de les llúdries presents al parc natural.

  Per aquest seguiment s'instal·laran càmeres de fototrampeig en punts estratègics de la zona humida i es dissenyaran fitxes per l'arreplegada de dades. Amb tota la informació obtinguda es podrà conèixer d'una manera molt més acurada la situació de la població de llúdria al Prat de Cabanes-Torreblanca.

  La llúdria és un mamífer carnívor propi d'ecosistemes aquàtics ben conservats i és per això que ha estat possible la seua presència en les aigües de bona qualitat del Prat en les que fins avui no es tenia constància de la seua presència. Es tracta d'una espècie catalogada com a vulnerable segons el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades.

  La llúdria va poder arribar al parc després dels episodis de fortes pluges esdevinguts durant els mesos d'octubre i novembre de 2018, que varen comportar un important augment del cabal del riu Coves, pròxim al Parc, en el curs alt del qual ja s'havia citat la presència de llúdria.

  La importància ambiental del Parc

  El Prat de Cabanes-Torreblanca constitueix una zona humida litoral dotada d'una important riquesa ambiental en el que a flora i fauna es refereix. És la principal zona humida de la província de Castelló, alhora que un dels hàbitats humits menys alterats de la Comunitat Valenciana.

  Les seues particularitats hidrològiques fan que les zones humides es troben entre els ecosistemes més complexos, productius i dinàmics, encara que també més fràgils, del planeta.

  Actualment una part molt important de les espècies de fauna que es troben en perill d'extinció depenen de les zones humides. Concretament tres espècies de peixosl, el fartet (Aphanius iberus), el samaruc (Valencia hispanica) i l'espinós (Gasterosteus aculeatus), depenen gairebé exclusivament de llacunes i marenys del Mediterrani espanyol. Aquestes espècies de fauna aquàtica en perill d'extinció es troben al parc natural, juntament amb altres com la tortuga d'estany (Emys orbicularis), catalogada com vulnerable. Totes elles són objecte de seguiment per l'equip de fauna del parc.

  Pujar