elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Escola Infantil Municipal inicia el procés d'admissió per al curs escolar 2024-2025

L'Escola Infantil Municipal inicia el procés d'admissió per al curs escolar 2024-2025
  • El termini d'informació i presentació d'instàncies s'ha establit entre els dies 4 i 27 de març tots dos inclusiu

L'Ajuntament de Burriana ha aprovat el procediment d'admissió i el calendari del procés per a l'alumnat de l'Escola Infantil Municipal Príncep Felip per al curs escolar 2024-2025, i ha resolt el termini per al lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds, entre els dies 4 i 27 de març, tots dos inclusivament i avançant-se un mes respecte als terminis de l'any passat.

El regidor d'Educació, Alejandro Clausell, ha explicat que “l’escoleta d'Educació Infantil Príncep Felip, de titularitat municipal, compta amb 91 places, de les quals per al pròxim curs hi ha 73 vacants, distribuïdes de la manera següent: 8 són per a l'alumnat nascut en 2024 (aula 0-1 anys), 40 places per a nascuts en 2023 (aula 1-2 anys), 25 vacants (2-3 anys) per a nascuts en 2022”.

Respecte als criteris d'admissió de l'alumnat, s'organitzen segons un procediment objectiu que, en concurrència, permet que s'accedisca en funció dels punts obtinguts en aplicació dels criteris que s'establixen en la resolució municipal del procediment publicat en la web municipal.

D'esta manera, per a l'escolarització es té en compte la presència de germans i germanes matriculats en el centre; pares, mares o tutors legals que treballen en este; proximitat del domicili; renda per càpita de la unitat familiar; condició legal de família nombrosa, i concurrència de discapacitat funcional en l'alumne o alumna o en algun familiar: pare, mare o germans. A més, es valora la condició de família monoparental.

Les sol·licituds, segons el model de l'Annex I, publicat en la web municipal hauran de presentar-se en el registre electrònic de l'Ajuntament de Burriana, https://burriana.sedelectronica.es/board/, degudament emplenades, firmades i acompanyades de la documentació que en el mateix s'indica.

Les persones sol·licitants que no tinguen la possibilitat de presentar la sol·licitud a través del registre electrònic de l'Ajuntament, podran enviar el model de sol·licitud al següent correu electrònic <borriana.24-25@geim.es>. En este cas la sol·licitud s'entendrà presentada quan conste la seua entrada en el registre de l'Ajuntament.

El lliurament de sol·licituds es pot realitzar del 4 al 27 de març i la llista provisional d'alumnat admés eixirà el 9 d'abril, mentres que la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admissió serà del 10 a l'11 d'abril, tots dos inclusivament.

Segons establix la resolució del procediment d'admissió, la publicació de la llista definitiva eixirà el 15 d'abril i una vegada finalitzat el procés previ que s'iniciarà amb el lliurament d'instàncies, informació i presentació de sol·licituds, s'efectuarà la formalització de la matrícula del 17 al 30 d'abril, tots dos inclusivament.

Pujar