7 d’agost de 2020 7/8/20

Tercer paquet de mesures econòmiques del Govern­­­­

 • Els inquilins podran demanar préstecs de fins a 6 mesos de lloguer

El Consell de Ministres aprovà ahir el tercer paquet de mesures econòmiques de suport en la crisi sanitària del COVID-19.

En este cas es tracta de 50 mesures orientades als col·lectius vulnerables (als treballadors, a les famílies, als consumidors, als autònoms), empreses (teixit productiu i l’ocupació) i activitats i processos de l’Administració.

 • Es prohibixen els desnonaments d’inquilins durant sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • S’implanta la renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencen en els tres mesos següents a l’entrada en vigor d’esta norma. Esta pròrroga serà de sis mesos i s’hi mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.
 • Pel que fa al lloguer, si l’arrendador és un gran propietari (més de 10 propietats) i l’inquilí està en situació de vulnerabilitat econòmica podrà demanar un “ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda”. Es podran sol·licitar moratòries en el pagament del lloguer als propietaris mentre continue l’estat d’alarma o persistisca la situació de vulnerabilitat fins a un màxim de 4 mesos.
 • Si l’arrendador no és un gran propietari, l’inquilí en situació de vulnerabilitat podrà sol·licitar l’ajornament en el pagament i l’arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo. En cas que no s’acorde la moratòria, s’articulen microcrèdits a través de l’ICO perquè els inquilins en situació vulnerable puguen fer front al pagament del lloguer amb un termini de devolució de fins a 10 anys
 • Pel que fa a la moratòria hipotecària, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos; s’adapta l’acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l’estat d’alarma. Les quotes suspeses s’ajornen per idèntic període.
 • Possibilitat d’una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguen les persones en situació de vulnerabilitat, incloent els crèdits al consum.
 • S’habilita les corporacions locals perquè utilitzen el superàvit d’exercicis anteriors per a adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria de vivenda.
 • Es crea un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d’activitat i per a treballadors temporals el contracte dels quals finalitze i que no tingueren dret a prestació.
 • Les persones que tingueren un contracte temporal d’almenys dos mesos que s’haguera extingit després de la declaració de l’estat d’alarma i que no aconseguisquen el període de cotització mínim per a percebre una prestació per desocupació poden percebre un subsidi extraordinari.
 • S’habilita la Seguretat Social per a concedir moratòries en el pagament de les cotitzacions socials a empreses i autònoms i es permet l’ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny
 • Es permet que empreses i autònoms que no tinguen en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguen sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament dels deutes que hagen d’ingressar entre abril i juny de 2020 sense que s’aplique gens d’interés.
 • Per a l’accés a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, s’adapta la norma per a contemplar la situació de determinats col·lectius que tenen un alt grau d’estacionalitat, com l’agrari, el de la cultura, els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa o uns altres.
 • Els autònoms que accedisquen a la prestació per cessament d’activitat podran ajornar sense càrrec la quota de la Seguretat Social de març pels dies que hagen treballat.
 • També s’inclouen en la moratòria d’hipoteques els immobles afectes a l’activitat econòmica d’autònoms.
 • Es reforcen els drets dels consumidors en la suspensió o rescissió de contractes, el reembossament de plans de pensions i la protecció contra la ludopatia.
 • Les empreses no podran tallar els subministraments bàsics en l’habitatge habitual de cap ciutadà durant l’estat d’alarma.
 • S’amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social elèctric, al qual podran acollir-se de manera excepcional les persones que s’hagen vist afectades per mesures de regulació d’ús de les seues empreses o, en el cas d’autònoms, haver cessat la seua activitat o vist reduïts els seus ingressos en més d’un 75%.

Pots consultar tota la informació sobre este tercer paquet de mesures a https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/310320-cministros.aspx

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y Alacant

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y AlacantEntrar en el especial
Pujar