elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Demà, dimarts 17, comença a Alzira el període ordinari de cremes agrícoles

Demà, dimarts 17, comença a Alzira el període ordinari de cremes agrícoles
  • S’ha d’obtindre una autorització per a tot el període

  • Hui és l’últim dia de cremes extraordinàries, restringides només a varietats tardanes de cítrics

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alzira anuncia que demà, dimarts 17 d’octubre, comença el període ordinari de cremes i per tant es podrà cremar sense restriccions fins al 31 de maig de l’any que ve, seguint el Pla local de cremes.

Es podrà cremar de dilluns a dissabte (excepte festius) i des de l’eixida del sol fins a les 13.30 h, únicament els dies amb nivell 1 de preemergència per incendis forestals (risc baix – moderat). No obstant això, s’ha de tindre en compte que dins d’este període, les cremes agrícoles estan prohibides en Setmana Santa i Pasqua, concretament entre els dies compresos de Dijous Sant al dilluns de Sant Vicent (ambdós inclosos).

Autoritzacions per a cremar restes de poda d’explotacions agrícoles

Per a poder cremar restes de poda agrícola en el període ordinari de crema, s’ha d’obtindre una única declaració responsable de crema, que tindrà vigència vàlida per a tota la campanya. En la declaració responsable s’accepten i es respecten les condicions de crema específiques de la parcel·la agrícola. Complementàriament a la declaració responsable s’ha de donar compte de la crema el dia d’abans: s’ha de notificar mitjançant un missatge de WhatsApp al telèfon 687 99 38 96 o un missatge a l’adreça cremes@alzira.es, i indicar el dia i l’hora de la crema, el titular, el polígon i la parcel·la.

Les declaracions responsables de crema ja es poden obtindre. Les vies per a sol·licitar-les, sempre amb una antelació mínima de setanta-dos hores, incloses les parcel·les de la Barraca d’Aigües Vives i la Garrofera, són les següents:

  • personalment en el Registre de la Clau, amb cita prèvia,
  • telemàticament amb firma digital a través de la pàgina web www.alzira.es.

Autoritzacions per a cremar per canvi de cultiu

Per a autoritzar la gestió de les restes dels arbres arrancats quan es canvia de cultiu en les explotacions agrícoles, es definix una modalitat específica de permís de cremar. La gran quantitat i volumetria del material llenyós que s’ha de gestionar provoca que les condicions per a cremar de manera controlada siguen diferents de les establides en les cremes agrícoles ordinàries. Les mesures de seguretat que s’hi han d’adoptar han de ser especials i es definiran segons l’operativa de treball que declare el gestor agrícola.

Per a poder cremar amb estes excepcions s’ha de sol·licitar una autorització excepcional de crema, indicar-ne la necessitat, la data aproximada, la ubicació i les dades del promotor mitjançant una instància general per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alzira. En un termini de temps breu des de la sol·licitud, els servicis tècnics municipals estudiaran el cas particular i proposaran una autorització excepcional de crema en un període hàbil determinat i les condicions específiques.

Pujar