13 de juliol de 2020 13/7/20

La Regidoria d'Agricultura informa sobre les ajudes per a inversions en explotacions agràries

La Regidoria d'Agricultura informa sobre les ajudes per a inversions en explotacions agràries - (foto 1)

  El sector agrari valencià està subjecte a una constant necessitat de modernització de les explotacions per tal de millorar la seua viabilitat i garantir la seua sostenibilitat. Aquesta modernització ha de produir-se mitjançant la introducció de millores tècniques que permeten augmentar la seua rendibilitat, optimitzar l'ús eficient dels recursos hídrics i energètics i incrementar la qualitat de la producció a més d'adaptar l'oferta a les tendències globals de consum.

  La finalitat d'aquestes ajudes és la realització d'inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana que milloren el seu rendiment global i sostenibilitat gràcies a la implementació de plans de millora. En general, el percentatge d'ajuda serà del 35% de la inversió subvencionable inclosa en la sol·licitud d'ajuda. Aquest percentatge es pot incrementar sense que en cap cas es puga superar el 55%.

  Per a més informació poden posar-se en contacte amb:

  El personal tècnic de la Regidoria d'Agricultura d'Altea, trucant al telèfon 965 84 13 00 o a l'Oficina Comarcal d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (OCAPA) de la Marina Baixa, situada a Callosa d'En Sarrià, Carrer del Fons, Telèfon: 966 87 06 60

  Des de la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient agraïm totes les accions que contribuïsquen a millorar l'eficiència dels recursos naturals en les explotacions agràries per arribar a una economia més eficient.

   

   

   

  Pujar