elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament d'Altea publica convocatòria per a l'obertura d'una borsa de treball temporal d'agents de Policia Local

L'Ajuntament d'Altea publica convocatòria per a l'obertura d'una borsa de treball temporal d'agents de Policia Local

    L'Ajuntament d'Altea ha fet pública la convocatòria d'un procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs d'agent de Policia Local. Així ho ha anunciat el regidor de Recursos Humans, Rafael R. Mompó, qui ha explicat que s'obri aquesta convocatòria per raons de necessitat, mitjançant nomenament com a personal funcionari interí.

    Els llocs estan enquadrats en l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, dotats amb el sou corresponent al Grup C1. Les bases de la convocatòria es poden consultar en la web de l'Ajuntament d'Altea, www.altea.es en l'apartat de processos de selecció de personal.

    Termini i presentació d'instàncies

    S'obri el termini per a presentació d'instàncies de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El model d'instància es facilitarà tant en les dependències del departament de personal com en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a través de la pàgina web de l'Ajuntament: https://www.altea.es/es/procesos-de-seleccion-de-personal/

    Pujar