elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Almussafes proposa un model de planta compacta situant la gigafàbrica en els terrenys disponibles de Ford

Almussafes proposa un model de planta compacta situant la gigafàbrica en els terrenys disponibles de Ford
  • La iniciativa pretén minorar la pressió sobre els drets econòmics dels treballadors mitjançant l'estalvi en costos logístics

  • La reducció de costos climàtics es altre dels grans beneficis de la proposta, que l’Ajuntament traslladarà al Govern d’Espanya i a la Comissió Europea

L'Ajuntament d'Almussafes ha efectuat una crida oberta a tots els membres de l'Aliança Valenciana de Bateries, a la Generalitat Valenciana i a altres possibles fabricants com Volkswagen, perquè consideren l'opció d'implantar una fàbrica de bateries elèctriques en els terrenys que encara romanen disponibles en la parcel·la industrial on se situa actualment la factoria de Ford a Almussafes. Aquesta parcel·la industrial de Ford a Almussafes resultaria preferible a altres ubicacions en disposar encara de 750.000 metres d'espais lliures i garantir un estalvi per a tota la vida a la factoria en costos logístics, estalvi que l'Ajuntament considera preferible als ajustos en els drets econòmics dels treballadors.

La proposta es relaciona també amb els plans de la companyia Volkswagen d'implantar una gigafàbrica en el territori de la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament d'Almussafes considera que l'aliança empresarial entre Ford i Volkswagen per al futur de la fabricació elèctrica tindria un llit excepcional d'oportunitat amb la construcció d'una gigafàbrica adossada a Ford en els terrenys de la seua propietat a Almussafes. Aquesta proposta ja va ser avançada pel consistori al llarg de 2021 a Ford España, a la Generalitat Valenciana i al sindicat UGT, però l'Ajuntament l'ha represa ara amb motiu de la preocupació existent per la pressió sobre els salaris dels treballadors.

Per a l'Ajuntament d'Almussafes el futur de la gigafàbrica de bateries i el de la factoria Ford Almussafes no haurien d'articular-se com dues dinàmiques separades, sinó com un únic objectiu estratègic i d'acord amb un únic full de ruta. Segons aquesta visió, com més es garantisca la disponibilitat de bateries en un territori determinat, més probable resultarà per a aqueix territori captar l'adjudicació de nous models de fabricació elèctrica. I viceversa, com més gran siga el volum de producció de vehicles elèctrics en una determinada ubicació, major serà l'interés dels fabricants de bateries elèctriques per implantar-se en aqueix territori per a ampliar la seua quota de mercat, la seua rendibilitat i la proximitat operativa al seu client final. Per aquesta raó, segons el parer de l'Ajuntament, considerar l'epicentre industrial d'Almussafes com a focus prioritari d'atracció de noves inversions, seria l'enfocament de doble efecte que més contribuiria al fet que el futur de Ford i la possible captació d'una nova gigafàbrica es reforçaren mútuament.

Segons els dades que consten en el sistema d'informació urbanística de l'Ajuntament d'Almussafes, quant a percentatges d'ocupació de parcel·les i utilització d'edificabilitat d'activitats industrials, la parcel·la de Ford España es trobaria ocupada en l'actualitat en menys de la meitat de la seua superfície legalment disponible. Aquesta circumstància implicaria l'existència de sòl industrial immediatament disponible en dimensió suficient per a implantar una estructura de fabricació de bateries a gran escala. Partint de l'extensió de la parcel·la de Ford, que ascendeix a 1.999.965 metres quadrats, i tenint en compte la superfície màxima d'ocupació legal d'aquesta, que segons l'ordenació urbanística vigent seria del 70%, la capacitat d'ocupació legal de la parcel·la seria d'1.399.976 metres quadrats. Considerant que la seua ocupació actual se situa en només 656.453 metres quadrats, es trobaria ocupat tan sols el 46,89% de la superfície legalment ocupable de la parcel·la.

Respecte de la volumetria legal de la superfície de la factoria, la situació resultaria similar, perquè quedaria més d'un 40 per cent de la mateixa per materialitzar. La volumetria ocupada actual és de 4.751.665 metres cúbics. Sent la volumetria màxima ocupable de la parcel·la de 7.999.863 metres cúbics, a una ràtio de 4 metres cúbics per metre quadrat. D'acord amb aquests càlculs, la volumetria efectivament ocupada per Ford representaria tan sols el 59,40 per cent de la volumetria ocupable segons el pla general d'Almussafes.

Aquesta superfície i volumetria encara no materialitzades impliquen, segons el criteri de l'ajuntament, una extraordinària oportunitat d'implantació a Almussafes d'una nova fàbrica de bateries elèctriques, seguint un model de fàbrica de producció ultracompacta, caracteritzat per la seua concentració espacial, els seus estalvis climàtics, logístics i la seua elevada sostenibilitat. La nova fàbrica podria arribar a obtindre no sols un rellevant avantatge de mercat, en beneficiar-se de la seua immediata proximitat als quasi 400.000 clients potencials que representen les unitats de vehicle que fabrica Ford anualment en mitjana. Es beneficiaria igualment d'un dels sistemes logístics més especialitzats d'Espanya en automoció i del teixit de proveïdors més desenvolupats de tot el sector.

L'alcalde, Toni González, mostra la seua preocupació pel fet que les negociacions sobre el futur de Ford acaben derivant cap a la dinàmica d'una subhasta a la baixa dels drets dels treballadors, existint molts factors d'oferta territorial que permetrien millorar el compte de resultats de la multinacional amb els enormes estalvis logístics i econòmics que derivarien d'implantar una gigafàbrica en els terrenys disponibles a Almussafes. Aquesta solució d'aprofitar superfícies i volums que actualment no exerceixen utilitat econòmica ni funcional alguna en la parcel·la de Ford Almussafes, a més d'establir un model de connexió directa per *conveyor entre el punt final de muntatge de la bateria dins del vehicle elèctric i el punt de la fabricació final d'aquesta, generaria un sistema d'aprovisionament de bateries a cost climàtic i logístic zero.

Aquesta ubicació de proximitat productiva podria facilitar un procés més suau d'evolució entre l'actual fabricació industrial de vehicles de combustió cap a un sistema de mobilitat elèctrica, minimitzant els costos i incerteses empresarials d'aqueixa transició, incentivant un avanç molt més decidit i indolor cap als nous requisits de fabricació que demandarà la posada en el mercat de nous models elèctrics.

Pujar