elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Almussafes convoca el XXVI Certamen de Poesia Marc Granell

Almussafes convoca el XXVI Certamen de Poesia Marc Granell
  • Els treballs poden presentar-se fins al 16 d'abril per via telemàtica, en el registre d'entrada de Cultura o a través de les oficines de Correus

  • L'Ajuntament manté els dos premis de 1.200 euros per als millors textos en valencià i castellà

El Certamen de Poesia Marc Granell Vila d'Almussafes comença la seua vint-i-sisena edició amb la publicació de les bases i l'obertura del període per a presentar treballs, que hauran de remetre's a l'Ajuntament preferentment per via telemàtica fins al 16 d'abril. El consistori premiarà amb 1.200 euros les que segons el parer del jurat siguen les millors obres en valencià i castellà, que es publicaran en paper dins de la col·lecció ‘Razef’. El regidor de Cultura, Àlex Fuentes, assegura que “al llarg d'aquestes quasi tres dècades els Marc Granell han aconseguit un gran prestigi a nivell nacional dins del món de la poesia i el nostre objectiu és continuar en aquesta línia”.

Les persones majors de 18 anys que tinguen poemaris inèdits de fins a 200 versos escrits en valencià o castellà poden presentar-los fins al pròxim dissabte 16 d'abril al XXVI Certamen de Poesia Marc Granell Vila d'Almussafes, un concurs que acaba de convocar-se i que manté els premis de les edicions anteriors. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la localitat concedirà 1.200 euros a la millor creació de cada modalitat, valencià i castellà.

“Com hem dit moltes vegades, volem continuar cuidant al màxim aquest certamen, amb el qual promovem i donem suport a la creació poètica i la seua promoció. Al llarg d'aquestes quasi tres dècades els Marc Granell han aconseguit un gran prestigi a nivell nacional dins del món de la poesia i el nostre objectiu és continuar en aquesta línia”, afirma el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.

Les obres poden presentar-se fins al pròxim dissabte 16 d'abril, preferentment per via telemàtica mitjançant la signatura electrònica de la persona interessada o persona que la represente. Com a alternativa, poden entregar-se en el registre d'entrada del Departament de Cultura, situat en el Museu Casa Ayora, o en qualsevol oficina de Correus.

Tal com es recull en les bases, publicades en www.almussafes.net, en cas de presentació telemàtica s'haurà d'emplenar el formulari en línia disponible en l'oficina virtual de la pàgina web municipal, que inclourà declaració d'autoria, acceptació de les bases i declaració responsable de posseir plena capacitat d'obrar per a concórrer en la convocatòria, de complir amb els requisits establits en les bases, de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i de no estar subjecte a les prohibicions assenyalades en la Llei General de Subvencions.

Si la presentació es realitza de manera presencial o per correu administratiu s'adjuntaran dos sobres. Un amb la còpia de la sol·licitud/formulari de participació, en l'anvers de la qual ha de constar el títol del treball, el pseudònim de l'autor o autora o un lema i la modalitat en la qual s'opte. Una vegada tancat s'entregarà al costat del sobre 2, que inclourà un exemplar de l'obra presentada en el qual aparega el títol, el lema o pseudònim i la modalitat en la primera pàgina. En aquest text no podrà constar cap dada personal de l'autor o autora.

Característiques

Els poemaris han de ser originals i inèdits i per a la seua presentació és imprescindible que estiguen escrits en una grandària igual o superior als 12 punts i amb un interlineat de 1,5. Respecte a la seua extensió, no podran superar els 200 versos, escrits per una cara del full, incloent paratextos.

Jurat

Una vegada finalitzat el període de presentació dels treballs es publicarà el llistat amb els títols i lemes de les obres registrades dins del termini i en la forma escaient i a continuació es constituirà el jurat encarregat d'analitzar i valorar els poemaris. Aquesta comissió d'avaluació estarà integrada per tres components de prestigi en el món de la poesia, els qui tindran en compte en la seua deliberació la "qualitat poètica, considerant la forma, l'estructura, l'estil, els recursos poètics, la rima, etc".

Després d'aquest procés, el jurat elevarà la seua proposta de premis, que haurà de ser posteriorment ratificada per l'òrgan de govern competent per a procedir al pagament dels guardons. Juntament amb les citades recompenses econòmiques, els autors i les autores veuran publicades les seues obres en la col·lecció 'Razef' d'Edicions 96, amb una tirada de 200 exemplars.

Pujar