Castellano

Esta és la solució que proposa Adif per a eliminar el passe a nivell entre Alfafar i Sedaví

Esta és la solució que proposa Adif per a eliminar el passe a nivell entre Alfafar i Sedaví
  • Plantegen crear un pas subterrani per als vianants per a sortejar les vies

Adif proposa per a la integració urbana dels municipis Alfafar i Sedaví la construcció d'un pas inferior, que farà possible l'encreuament segur dels ciutadans sota la via fèrria i el desenvolupament d'un espai urbà accessible i sostenible en l'entorn.

La solució, presentada hui als alcaldes de tots dos municipis en una reunió en la qual també ha sigut present l'alcaldessa de Benetusser, respon a l'acord aconseguit entre les parts en un protocol que contemplava el desenvolupament dels estudis per a la supressió del pas a nivell, que dividix els nuclis urbans de totes dues localitzades, i el condicionament del sistema viari en la seua zona d'influència per a la redistribució del trànsit rodat.

Adsuara: “Només si el soterrament és la fase final, estudiarem la proposta”

Este matí, Juan Ramón Adsuara, José F. Cabanes i Eva Sanz, alcaldes d'Alfafar, Sedaví i Benetússer respectivament han acudit a la reunió a la qual havien sigut convocats per Adif perquè els presentaren els resultats dels estudis sobre el trànsit del pas a nivell d'Alfafar.

Durant la trobada, Adif els ha comunicat la seua proposta, el projecte de la qual es desenvoluparia a final d'enguany, de construir un pas inferior per als vianants que suprimisca el passe a nivell, desviant el trànsit rodat per l'actual pas superior que es troba a menys de 500 m sentit València, ja que considera que és la solució més eficaç a curt termini. “Això no deixa de ser una mera proposta, Adif ha de presentar els informes tècnics que avalen la seua viabilitat”, explica Juan Ramón Adsuara.

L'alcalde d'Alfafar considera que esta proposta ha de portar implícita el ferri compromís que el punt final al problema que arrossega la localitat des de fa quaranta anys i que ha suposat que hi haja 77 víctimes mortals serà el soterrament de les vies. “Com a mesura a curt termini, ens ho podem plantejar, però mai ho acceptarem com a mesura definitiva”, afirma.

Solució eficaç per a la mobilitat segura de ciutadans i vehicles

Els passos subterranis constituïxen una solució eficaç i segura per a mobilitat de ciutadans i vehicles en entorns urbans i àrees amb una alta concentració de trànsit per als vianants i vehicular.

En concret, en este cas, asseguraria l'encreuament de vianants, patinets, bicis i motos -que representen el 40% de la mobilitat de la zona- en condicions de seguretat total. Així mateix, s'eliminarien els avisos acústics, tant dels trens com de les instal·lacions de protecció del pas a nivell.

La proposta contribuiria a transformar la zona, creant un nou eix per als vianants que garantiria la permeabilitat de l'espai públic i del ferrocarril i recuperaria espais per als veïns, amb la creació d'un parc urbà. A més, no modificaria els nivells de servici de les carreteres de l'entorn, ni les municipals ni les autonòmiques

El projecte d'esta solució -si compta amb l'aprovació dels Ajuntaments en breu- es desenvoluparia abans de finalitzar l'any, amb l'objectiu de llançar la licitació de la seua construcció en el primer trimestre de 2025. Per a avançar en el seu desenvolupament i execució, les parts treballarien en la firma d'un conveni per a la supressió del pas a nivell. La construcció del pas inferior -la resposta més a curt termini per a fer segura la mobilitat dels ciutadans en l'entorn- no condicionada futures decisions sobre el soterrament del ferrocarril al seu pas pels municipis.

Pas inferior per als vianants i desviament del trànsit rodat

La proposta presentada per Adif als alcaldes compta amb diverses alternatives per a la seua anàlisi i consistix en la construcció d'un pas inferior per als vianants a l'entorn de l'actual passe a nivell, que eliminaria a curt termini l'encreuament directe en superfície; així com el desviament del trànsit rodat per l'actual pas superior, situat a 380 m sentit València.

El pas inferior tindria una longitud de 12 m, amb una amplària de 4,8 m i una altura de 3 m i comptaria amb pendents inferiors al 6% per a reforçar la seua accessibilitat. Així mateix, està plantejat amb perspectiva de gènere. La infraestructura estaria equipada amb trams d'escales i rampes a banda i banda del ferrocarril. El sistema de revestiment seria de façana ventilada i el solat de pedra artificial aburbujada, incloent-hi equips de drenatge.

La integració urbana es materialitzaria amb nous acerats en els entorns més pròxims als accessos al pas inferior, parterres i escocells per a la plantació de vegetació, mobiliari urbà (bancs, pèrgoles, baranes, etc.), senyalització horitzontal, girs de traçat amb un radi mínim de 3 m apte per a ús de bicicletes, terrasses enjardinades i murs amb una altura màxima d'1 m, amb talussos revegetats i bàculs d'il·luminació.

Com a actuacions complementàries, es preveu ampliar la calçada amb dos sentits de circulació del carrer Manuel Iranzo, al nord de la qual es condicionaria un aparcament en superfície per a 53 places. Al parc Gómez Ferrer es contemplaria a la permeabilitat perimetral en les cares sud i est, la col·locació de terrasses amb vegetació en el costat nord, la reubicació de la zona infantil, la connexió directa amb el nou pas i la creació d'un aparcament en superfície per a 68 places.

Reordenament del sistema viari

El protocol firmat per les parts a l'agost de 2023 establia que la solució proposada i el desviament de trànsit motivat per la clausura del pas a nivell estaria justificada per un estudi del seu impacte en els graus de saturació de la resta de vials del municipi.

Analitzats les dades de trànsit i mobilitat de l'entorn del pas a nivell obtinguts en campanyes realitzades a la fi de l'any passat, es conclou que el funcionament del viari no empitjorarà amb la supressió del pas a nivell ni generarà un grau de saturació superior, podent-se fins i tot millorar la situació actual amb l'aplicació de xicotetes actuacions en dos interseccions de l'àmbit.

Els resultats obtinguts de les ràtios d'intensitat/capacitat en el viari urbà, una vegada suprimit el pas a nivell, es mantenen en nivells adequats iguals. En tots els casos, les ràtios intensitat/capacitat són inferiors al 50% en les dos hores punta, tal com succeïx en l'actualitat, amb la majoria del viari amb valors entre el 20%-30%.

Pujar