elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Universitat de València gestiona el servei d'assessorament impulsat per l'Ajuntament per a defensar els interessos mediambientals de l'Alcora

La Universitat de València gestiona el servei d'assessorament impulsat per l'Ajuntament per a defensar els interessos mediambientals de l'Alcora
  • En relació al tema d’Aprocol, en aquests moments està analitzant tota la documentació exposada al públic per a, dins del termini que marca la Conselleria, presentar les al·legacions que es consideren oportunes

La Universitat de València assessora en matèria mediambiental a l'Ajuntament de l'Alcora. L'alcalde ha recordat que el consistori va adjudicar aquest servei el mes de juliol passat.

Falomir ha explicat que es tracta d'una de les iniciatives acordades en el si del Consell Municipal de Medi Ambient, orientades a la protecció i defensa del medi ambient urbà i rural, la millora de la qualitat de vida i l'increment de l'habitabilitat i sostenibilitat del municipi de l'Alcora.

El suport tècnic es materialitza en informes, escrits i actuacions d'interés ambiental per al municipi, dins de l'àmbit de les seues competències, les quals inclouen la protecció del medi ambient i la salut dels ciutadans.

En relació a l'empresa Aprocol, en l'actualitat, a través d'aquest servei, s'està analitzant tota la documentació exposada al públic per a, dins del termini que marca la Conselleria, presentar les al·legacions que es consideren oportunes.

El primer edil ha insistit que “les plantes de gestió de residus sempre han generat molèsties en la població, així que continuarem treballant amb determinació perquè cap empresa de tractament de residus puga instal·lar-se a l'Alcora”.

“Durant l'última dècada, diverses empreses ens han posat sobre la taula la possibilitat de posar en funcionament empreses o abocadors de gestió de residus i la meua resposta, com a regidor d’Urbanisme primer i ara com a alcalde, sempre ha sigut que no”, ha ressaltat Falomir.

Funcions del servei d'assessorament mediambiental

Entre altres actuacions a realitzar per aquest servei, en col·laboració amb els serveis tècnics de medi ambient del municipi, es troba l'elaboració d'un informe preliminar de situació del sòl en el qual es desenvolupa l'activitat de l’EDAR de l'Alcora.

També es contempla l'elaboració d'un informe previ sobre l'estat de qualitat de les aigües subterrànies en l'àmbit i zona d'influència dels polígons industrials del terme municipal. Aquest estudi possibilitarà establir unes bases sòlides per a futurs treballs relacionats amb la planificació hidrològica en el terme municipal, ja que permetrà justificar les decisions a adoptar en matèria de protecció hidrològica en el futur.

A més, s'organitzarà una jornada tècnica a l'any especialitzada en qualitat d'aigües superficials i subterrànies en el marc de les autoritzacions d'abocament de les pròpies empreses, dirigides als professionals industrials implantats en el terme municipal.

Una altra de les accions que s'inclou en el contracte és la redacció d'informes tècnics relacionats amb activitats empresarials dedicades a la gestió de residus industrials a l'Alcora per tal de poder verificar que les empreses implantades en el terme municipal que gestionen residus industrials compleixen les condicions establides per la normativa vigent per al seu funcionament.

Així mateix, s'ofereix assessorament tècnic a fi de verificar que les sol·licituds d'implantació de noves empreses relacionades amb l'àmbit de la gestió de residus en el terme municipal compleixen les condicions establides per la normativa vigent per al seu funcionament.

I en matèria d'educació ambiental dirigida al sector industrial de l'Alcora, s'organitzarà un curs de formació específic a l'any relacionat amb la indústria i el medi ambient, dirigit al personal tècnic de l'Ajuntament i de les indústries implantades en el terme municipal.

Addicionalment, aquest suport tècnic s'estén en l'assistència a les reunions amb els serveis jurídics designats per l'Ajuntament de l'Alcora, l'assistència a les taules de treball sectorial del Consell Municipal de Medi Ambient, quan aquest el requerisca, i l'assistència a l'Ajuntament de l'Alcora.

Pujar