elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Cotes Baixes ja és una Àrea Industrial Avançada

  • És una de les úniques sis àrees industrials avançades de la Comunitat Valenciana

Aquest matí la Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV la classificació definitiva de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Només han aconseguit 6 ser Àrea Industrial Avançada, entre elles està Cotes Baixes.

Ha sigut un llarg procés i l’Ajuntament vol agrair el gran treball fet per l’EGM Cotes Baixes, FEDAC i la Cambra de Comerç, sense el qual no s’hagués pogut obtenir aquest reconeixement.

Recordem que l’Ajuntament d’Alcoi va presentar el passat mes de juny tota la documentació necessària perquè l’EGM Cotes Baixes fora una Àrea Industrial Avançada. El personal tècnic del consistori va fer tot el treball per comprovar que compleixen amb els requisits amb la col·laboració de l’EGM i es va presentar a la Generalitat.

Ser una Àrea Industrial Avançada suposa la possibilitat d'ajudes públiques i bonificacions fiscals, millores en les infraestructures que poden arribar des de diferents administracions o una major visibilitat d'aquestes zones per a atraure noves empreses.

Per aconseguir aquest reconeixement cal complir amb una sèrie de requisits que marca la LLEI 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, entre d’altres podem destacar algunes com les instal·lacions per a la lluita contra incendis, amb un nombre suficient de boques d’aigua distribuïdes adequadament per l’àrea; accessos, vials i rotondes àmplies amb una amplària suficient per al trànsit de camions, xarxes de telecomunicacions de banda ampla, sistema de recollida selectiva i gestió de residus o establiment de restauració, entre d’altres.

A més és obligatori tindre xarxes de telecomunicacions de banda ampla i disposar, a més, de dotacions addicionals, com zones, públiques o privades, reservades i senyalitzades adequadament per a l’aparcament de camions, zones habilitades fora dels vials per a l’aparcament d’altres vehicles, zones verdes i d’equipament mantingudes adequadament, i que incloguen zones d’ombra i mobiliari urbà, servei de transport públic per a accedir a l’àrea, rutes de vianants i carrils bici dins l’àrea que fomenten el desplaçament intern sense vehicles de motor, estació de servei o infraestructura per a abastiment a vehicles elèctrics, entre d’altres.

BENEFICIS RESPECTE A LA PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ÀREES INDUSTRIALS AVANÇADES

Tal com marca la llei, les empreses industrials instal·lades o que es pretenguen instal·lar en les àrees industrials avançades podran acollir-se als beneficis fiscals en les modalitats de l’impost de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats establides en aquesta llei.

A més les àrees industrials avançades tindran beneficis següents per a la promoció exterior:

a) Es destacaran especialment en el mapa d’àrees industrials de la Comunitat i s’hi detallaran els beneficis fiscals aplicables a les empreses instal·lades o que es pretenguen instal·lar en aquesta àrea.

b) Es consideraran prioritàries en qualsevol document promocional per a la venda de sòl industrial que gestione la conselleria amb competències en indústria.

c) Seran presentades individualment i especialment com a ubicació industrial estratègica en esdeveniments comercials i altres iniciatives de promoció organitzats per la Generalitat o amb la seua participació, tant a escala nacional com internacional.

Pujar