elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Augmenta el cens d'animals registrats a Alcoi

  • La probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d'un 90% si està identificat i en cas que no ho estiga aquesta xifra es redueix al 15%*

El registre d'animals de l'Ajuntament d'Alcoi té un total de 6051 animals vius inscrits. Cal destacar que la majoria són d'espècie canina 5919, 33 són d'espècie felina i la resta d'altres espècies.

Per a tractar tot el relatiu al tracte amb els animals es va aprovar a Alcoi l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals en l'entorn humà, en el Ple del 30 de gener de 2017 amb un plantejament global sobre la tinença, benestar i protecció dels animals que es recull en aquesta. Des d'aquell moment fins a l'actualitat han continuat sorgint qüestions, referents a la consciència social quant a la necessària convivència i la deguda protecció dels animals, així com la seguretat higienicosanitària d'aquests, la qual cosa ha comportat a haver de fer canvis en els criteris sobre els quals se sustentava l'anterior normativa perquè s'ajustara al nostre temps mitjançant la conscienciació, sensibilització i col·laboració de l'administració amb els administrats i els subjectes d'aquesta ordenança, els animals de companyia que viuen en el nostre terme municipal. Per aquest motiu es va actualitzar l'ordenança de forma consensuada, mesura que va ser aprovada en el Ple del 5 de març de 2021. Després de passar a exposició pública va ser aprovada definitivament el 14 de maig.

L'ordenança estableix una sèrie d'obligacions a les persones titulars d'animals amb l'objectiu de minimitzar els riscos potencials dels animals en societat. Al mateix temps que de fet es reconeix el dret d'aquests a compartir un mateix espai de manera natural amb l'ésser humà en un equilibri de respecte i no-agressió.

L’ordenança fixa les atencions mínimes que han de rebre els animals quant a tracte, higiene i cura, protecció i transport, registre i identificació, i estableix les normes sobre la seua estada en establiments especialitzats, atenció sanitària, comercialització i venda. La identificació dels animals és una eina fonamental per a fomentar la seua tinença responsable, evitar els extraviaments i combatre l'abandó. Segons les dades aportades per la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) el microxip és la millor manera de poder-lo recuperar en cas de pèrdua. La probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d'un 90% si està identificat i en cas que no ho estiga aquesta xifra es redueix al 15%.

El fet de registrar als animals de companyia suposa no sols un benefici per a la persona propietària perquè li evita possibles molèsties, també per a la ciutadania perquè propícia la disminució de l'abandó, la qual cosa millora el treball de les protectores perquè ajudaràs es reduirà l'entrada d'animals.

“Tindre un animal comporta unes responsabilitats, és molt important complir les normes per a beneficiar la convivència amb la ciutadania. Creiem que la informació és fonamental, per això des de la regidoria i al costat de la Protectora, treballem al llarg en diferents campanyes de conscienciació que propiciaran el benestar de les nostres mascotes i de tota la població”, ha destacat la regidora de Salut Pública, Teresa Sanjuán.

Pujar