elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Així es repartiran PSOE i Compromís les regidories e el futur govern d'Alcoi

Així es repartiran PSOE i Compromís les regidories e el futur govern d'Alcoi
  MÉS FOTOS
  Així es repartiran PSOE i Compromís les regidories e el futur govern d'Alcoi - (foto 2)
  Així es repartiran PSOE i Compromís les regidories e el futur govern d'Alcoi - (foto 3)
  Així es repartiran PSOE i Compromís les regidories e el futur govern d'Alcoi - (foto 4)

  Els grups municipals a l’Ajuntament d’Alcoi del PSOE Alcoi i Compromís Alcoi hem acordat un programa d’actuacions comunes per a la legislatura 2023-2027, que pretén avançar en un posicionament de progrés i llibertat en la nostra ciutat, basat en uns acords i matèries que es desenvoluparan al llarg d’aquestos quatre anys, en un ambient entre les dues forces polítiques de respecte, col·laboració i confiança.         

  Una de les bases d’aquest acord són les polítiques inclusives i de protecció de la gent més vulnerable a la nostra ciutat, i per tant, s’han acordat distintes actuacions que així ho faciliten.  

  • Es crearà una Xarxa d’ajuda a les persones no dependents que pateixen una soledat no volguda, davant d’una població local que té un índex del 31% de gent major de 65 anys, i on necessitem una ciutat més adequada i amable amb la gent gran.
  • Cal acordar, en el si de la Mancomunitat, la creació d’un Centre Comarcal d’Acollida a dones i famílies víctimes de la violència masclista, i reservar una quantitat d’habitatges en l'àmbit comarcal (es reservarà un mínim del 10% dels habitatges públics), per a garantir els recursos residencials destinats a aquest tipus de persones en risc.
  • Crearem un centre de dia per a persones grans a la nostra ciutat, tenint en compte que, som una ciutat que actualment té molt poques places d’aquest tipus.
  • Desenvoluparem un Programa d’Envelliment actiu, que ajude a la nostra gent gran a conéixer els recursos per a tindre una vida activa.

  En matèria de Promoció Econòmica hem acordat una sèrie de mesures que a continuació enumerem

  • Creació de nou sòl industrial al terme municipal d’Alcoi, i de sòl industrial de gestió mancomunada.
  • Creació d’una Oficina d’atracció d’inversions.
  • Implantació del Parc Tecnològic de Rodes que inclourà; incubadora d’empreses tecnològiques i creació de hubs tecnològics publicoprivats al voltant de necessitats de la indústria de la comarca.
  • Implantació del parc Científic UPV.
  • Pla millora dels Polígons Industrials, que ens permetrà continuar avançant en zones industrials avançades a la nostra ciutat.
  • Pla dinamització Comercial.
  • Desenvolupament de l’Empresa Pública Municipal, per començar a estudiar la remunicipalització de determinats serveis públics actualment gestionats de manera indirecta.
  • Aprovació definitiva del PGOU que permeta el desenvolupament tant industrial com residencial d’Alcoi.

  Per a una ciutat que millora la qualitat de vida dels seus habitant el Govern prendrà una sèrie de mesures per facilitar els serveis públics a les alcoianes i alcoians, que es resumeixen en:

  • Un transport públic i de qualitat que substituïsca el cotxe: volem un bus ecoeficient, amb un augment de bonificacions, i amb freqüències i horaris adequats als barris, als polígons industrials, a l’hospital i als centres educatius i esportius.
  • Donarem un impuls a la mobilitat sostenible, treballant amb la Mancomunitat i amb altres administracions, per a millorar el transport comarcal mitjançant la creació de nusos internodals i intercomarcals d'autobús.
  • Increment del parc públic d’habitatge i augment de la col·laboració públic-privada per a la rehabilitació d’habitatge privat. Inici de les obres de l’ECOBARRI al centre de la ciutat, que generarà un augment del parc públic d’habitatge en l'àmbit local.
  • Canviarem els Pressupostos Participatius modificant aspectes que milloren el seu desenvolupament, creant també un Consell Social on estiga tota la ciutadania representada, i que confeccione i realitze avaluacions anuals dels serveis públics municipals.
  • Durant el primer any tindrem obert el dispensari del Camí (zona alta) a la nova ubicació.
  • Elaborarem, de la mà dels veïns, un Pla de Manteniment integral de la ciutat que arreplegue les necessitats dels barris.
  • De la mà del Pla d’Accessibilitat local acordat per tots, implantarem mesures integrals d’accessibilitat a la nostra ciutat.
  • Augmentarem els horaris i el personal d’atenció al ciutadà presencialment, per tal d’evitar els problemes que encara puga generar la tecnologia a determinades capes de la societat, amb una Oficina de Relació amb les Administracions.
  • Reforçarem, amb almenys dos tècnics especialistes, l’UPCCA per garantir una atenció adequada davant de l’increment d’addicions, que ha augmentat sobretot entre els més joves.
  • Per als joves també desenvoluparem el Pla d’Emancipació Jove de la ciutat, que ajudarà els nostres joves a fer un pas endavant en la seua emancipació.
  • Desenvolupament d’una estratègia de renaturalització que ajude als objectius marcats per Europa en matèria de transició ecològica.
  • Proposem la creació d’una Planta de Biogàs, Biomassa o altres alternatives energètiques, que aconseguirà la creació de llocs de treball de qualitat, la reducció del rebut de la brossa, i millorarà la lluita contra el canvi climàtic. En resum que les alcoianes i alcoians puguen decidir sobre la seua energia, incloent-hi la creació d’una Comunitat Energètica Local.

  La Cultura és un bé bàsic per a les ciutats i un dret ciutadà, però a més potser una indústria a les nostres ciutats. Per això, hem acordat una sèrie de mesures que ajuden al desenvolupament d’una indústria cultural, que tinguen cura del nostre patrimoni i que potencien un dret fonamental com és la cultura.  Això es pot traduir en:

  • Volem recuperar i transformar el SOUND JORDI, creant un festival de música en valencià que recupere els grans concerts i articule concerts més menuts durant tot l’any i que visibilitzen els nostres artistes.
  • Volem crear la setmana del festival CAMILO FEST; on es reconega l’extensa obra del nostre artista més internacional.
  • Crearem la Pinacoteca Alcoiana i el museu de Camilo
  • Generarem un marc, un ambient adequat perquè es done la creació, per això volem fer a un espai de dimensions i emplaçament adequat, on construir un Centre de Creació Cultural autogestionat, on càpiguen totes les disciplines i fins i tot es puguen compartir experiències i idees amb un hotel d’associacions.
  • Entenem que la transició ecològica ha de millorar notablement la vida de les alcoianes i els alcoians, i en sintonia amb les administracions europees augmentarem, les ajudes per a frenar la POBRESA ENERGÈTICA.
  • Fomentarem la generació d’energia verda de forma local, si creem la nostra energia verda, el preu baixarà, i sobretot podrem decidir quins models més solvents i ecològics per a nosaltres.
  • Per a una millor gestió d’aquests recursos, obrirem una oficina de Canvi Climàtic i Energia, que permeta als ciutadans la gestió fàcil d’ajudes i optimització dels recursos energètics.
  • Executarem un pla especial del centre, per facilitar la seua adaptació als nous usos, i necessitats, i intentant que el centre siga una zona tant ecoeficient com siga possible.

  PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DE REGIDORIES

   PSOE

  • GESTIÓ ESTRATÈGICA
  • INNOVACIÓ
  • UNIVERSITATS
  • FONS EUROPEUS
  • TURISME
  • ADMINISTRACIÓ LOCAL
  • SERVEIS PÚBLICS
  • MOBILITAT SOSTENIBLE
  • FESTES
  • HISENDA
  • URBANISME
  • EDUCACIÓ
  • ESPORTS
  • RECURSOS HUMANS
  • TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT
  • HABITATGE
  • PATRIMONI MUNICIPAL
  • SEGURETAT CIUTADANA
  • EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
  • MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
  • POLÍTIQUES INCLUSIVES
  • PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  • GENT GRAN
  • PATRIMONI CULTURAL
  • NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

  COMPROMÍS

  • PROMOCIÓ ECONÒMICA
  • INDÚSTRIA
  • COMERÇ I CONSUM
  • JOVENTUT
  • IGUALTAT I DIVERSITAT
  • CULTURA
  • SALUT PÚBLICA
  Pujar