1 de marzo de 2021 1/3/21

La ciutadania decidirà el futur de Sanxo Llop

La ciutadania decidirà el futur de Sanxo Llop - (foto 1)

  El regidor de Polítiques Amb la Ciutadania, Nahuel González i el d'Administració, Modernització i Govern Obert, José Manuel Prieto, han comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per informar dels principals assumptes tractats durant la reunió d'ahir del Consell de Participació Ciutadana de Gandia.

  Cal dir que les consultes ciutadanes van centrar la major part del debat. En primer lloc, s'hi va fer una valoració de les primeres consultes realitzades de forma experimental els darrers mesos. "El balanç ha estat positiu, perquè els mecanismes habilitats de forma experimental han funcionat. Tot i això, fem autocrítica, ja que la participació ha estat molt baixa, tal vegada perquè les preguntes no han despertat l'interés i no han estat ben comunicades del tot...", ha assegurat González. A hores d'ara s'han recollit noves propostes de preguntes mitjançant la web participagandia.org. La majoria han estat queixes o suggeriments que es traslladaran als departaments corresponents. D'entre les propostes de la ciutadania i les del govern s'han extret 3 preguntes que es van sotmetre ahir a consideració del Consell de Participació Ciutadana:

  - Sanxo Llop: Des del govern local es vol que la ciutadania puga decidir sobre el futur de la ciutat i el que pensa sobre la conveniència o no de al reclassificar o no el sòl del polígon industrial Sanxo Llop per a permetre-hi els usos comercials.

  - Inversions futures a la ciutat: Quins projectes (Trinquet, baixos de Simancas...) han de ser una prioritat.

  - Carril bici: Davant la intenció de continuar eixamplant la xarxa de carrils bici a la nostra ciutat, quins trams han de crear-se nous de forma prioritària...

  Les propostes de consultes compten amb el suport del govern, Ciudadanos i van estar ratificades pel Consell de Participació Ciutadana.

  Des del departament de Polítiques Amb la Ciudadania es buscarà mecanismes de millora pel que fa a la segurerat o la comunicació per assegurar-se que siguen el més garants possibles. Es confeccionarà un reglament per determinar els criteris, ja que la intenció del govern és que el resultat siga vinculant, sempre i quan hi participe com a mínim un 10% de la població censada major de 16 anys (4.000-5.000 persones).

  També s'hi crearà una comissió de seguiment que consensuarà la redacció de les preguntes de forma consensuada, per tal de garantir que siguen el més objectives possibles. El 5 d'abril es tornarà a reunir amb caràcter extraordinari el Consell de Participació Ciutadana per tal d'aprovar els textos i decidir les dates de realització de les consultes. La intenció, en el cas de Sanxo Llop, és que siga abans de l'estiu i el procés dure al voltant d'una setmana.

  "Ha estat un Consell de Participació Ciutadana històric, perquè estem empoderant la gent. Anem a aplicar la vertadera democràcia participativa. Som un govern valent, perquè això crearà un precedent a Gandia. I és que la ciutadania té dret a decidir el seu futur", ha assegurat el regidor de Més Gandia.

  D'igual manera, Prieto ha manifestat que des del govern estaven convençuts que calia traslladar una decisió de la trascendència del futur de Sanxo Llop. "És el moment de preguntar, perquè ens ajudarà a prendre decisions i encertar. És un símptoma de maduresa. En democràcia participativa aquestes decisions de calat per al futur del model de la nostra ciutat han de ser compartides, que la ciutadania pregunte amb total transparència. Hem marcat un bon mecanisme", ha conclòs el regidor socialista.

  Al Consell de Participació Ciutadana també s'hi va presentar l'esborrany de pressupost municipal per a 2017 i es va decidir la creació d'una comissió de garanties per al compliment de la Carta de Participació Ciutadana amb cinc representants veïnals. També s'hi va acordar la posada en marxa de fòrums de la ciutadania, perquè les juntes de districte isquen al carrer i polsen millor l'opinió de la ciutadania, recullen propostes, etc...

  Subir