elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El plenari municipal aprova el pressupost de Xàtiva per al proper 2024, que fregarà els 39 milions d’euros

El plenari municipal aprova el pressupost de Xàtiva per al proper 2024, que fregarà els 39 milions d’euros
  • Els pressupostos del proper any han estat recolzats pel PSPV-PSOE i Xàtiva Unida mentre que PP i VOX han votat en contra

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat aquest dimecres, amb la celebració d’una sessió extraordinària, els pressupostos municipals per al proper 2024, els quals han comptat amb els vots favorables del PSPV-PSOE i de Xàtiva Unida, i els vots contraris del Partit Popular i de VOX.

Tal i com es va anunciar la passada setmana en roda de premsa, el pressupost de Xàtiva del proper any ascendirà a 38,8 milions d’euros, convertint-se així en els segons pressupostos més elevats de la història de la ciutat.

«Anem a seguir treballant per la nostra ciutat, amb unes inversions importantíssimes i rebent inversions d’altres administracions, el que evidencia la bona gestió d’aquest ajuntament. Seguim generant ocupació, seguim fent que la ciutat progresse i avance, seguim fent que la gent visca cada dia millor, i per això en aquesta legislatura anem a aconseguir els nostres objectius. En temps i forma presentem el pressupost i l’aprovem en aquest plenari», ha explicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

El portaveu socialista i regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig, ha manifestat que «el pressupost d’aquest any consolida una trajectòria ascendent en els recursos que any rere any gestiona l’Ajuntament de Xàtiva, i si a això es suma que exercici rere exercici es liquida amb major o menor mesura el superàvit i que hem aconseguit estabilitzar el deute municipal en xifres raonables, doncs vol dir que la redacció d’aquest pressupost és realista i conseqüent amb els ingressos que estaven a la nostra disposició i que necessàriament calia pressupostar».

La portaveu de Xàtiva Unida i primera tinent d’alcalde, Amor Amorós, ha ressaltat per la seua part que «aquest és un document tècnic de gran complexitat però que alinea els objectius del govern amb els recursos humans i econòmics, posant els diners en el que creguem que és important. Ens agradaria destacar que aquest pressupost contempla independitzar l’àrea de mobilitat, per avançar en l’impuls de les polítiques de mobilitat sostenible; i també les inversions encaminades a la pacificació del trànsit». Amorós també ha indicat que «és un document que va a possibilitat triplicar la quantitat destinada a l’arbrat monumental i també contempla el reforç de la partida de benestar animal, problemes que estan a l’ordre del dia a la nostra ciutat».

El Partit Popular, en paraules del seu portaveu Marcos Sanchis, ha defensat el seu vot contrari esgrimint que «estem davant el pressupost més car de la història de Xàtiva. De retalls, com ara en urbanisme i obres, en parcs i jardins o en vies públiques; un pressupost irreal i allunyat de les necessitat dels nostres veïns. Un pressupost que a més aplega tard i amb el qual ens anem a endeutar el doble que l’any passat».

L’alcalde Roger Cerdà, en resposta al portaveu del PP, ha indicat que «quan entrarem a l’Ajuntament hi havia un deute del 100% i les factures eixien per les finestres, així que no s’atrevisquen a parlar de deute». Cerdà també ha ressaltat que «malgrat que vostè diu que aquest pressupost arriba tard, no hi ha cap ciutat de més de 20.000 habitants que haja aprovat el seu pressupost a data 22 de novembre».

Per últim, el portaveu de Vox Francisco Suárez, qui també ha votat en contra, ha expressat que «estem en contra de que Xàtiva s’endeute més, i això és el que es denota d’aquests pressupostos. Aquests comptes no són percebuts per la gent com a necessaris en l’actual context, ja que tenen partides destinades a qüestions com ara horts socials, commemoració de les diades o celebracions de festivals d’humor feminista».

El pleno municipal aprueba el presupuesto de Xàtiva para el próximo 2024, que rozará los 39 millones de euros

Los presupuestos del próximo año han sido respaldados por el PSPV-PSOE y Xàtiva Unida mientras que PP i VOX han votado en contra

Xàtiva, 22 de noviembre de 2023.- El pleno municipal de Xàtiva ha aprobado este miércoles, con la celebración de una sesión extraordinaria, los presupuestos municipales para el próximo 2024, los cuales han contado con los votos favorables del PSPV-PSOE y de Xàtiva Unida, y los votos contrarios del Partido Popular y de VOX.

Tal y como se anunció la pasada semana en rueda de prensa, el presupuesto de Xàtiva del próximo año ascenderá a 38,8 millones de euros, convirtiéndose así en los segundos presupuestos más elevados de la historia de la ciudad.

«Vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad, con unas inversiones importantísimas y recibiendo inversiones otras administraciones, lo que evidencia la buena gestión de este ayuntamiento. Seguimos generando empleo, seguimos haciendo que la ciudad progrese y avance, seguimos haciendo que la gente viva cada día mejor, y por eso en esta legislatura vamos a conseguir nuestros objetivos. En tiempo y forma presentamos el presupuesto y lo aprobamos en este pleno», ha explicado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

El portavoz socialista y regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Xàtiva, Ignacio Reig, ha manifestado que «el presupuesto de este año consolida una trayectoria ascendente en los recursos que año tras año gestiona el Ayuntamiento de Xàtiva, y si a esto se suma que ejercicio tras ejercicio se liquida con mayor o menor medida el superávit y que hemos conseguido estabilizar la deuda municipal en cifras razonables, pues quiere decir que la redacción de este presupuesto es realista y consecuente con los ingresos que estaban a nuestra disposición y que necesariamente había que presupuestar».

La portavoz de Xàtiva Unida y primera teniente de alcalde, Amor Amorós, ha resaltado por su parte que «este es un documento técnico de gran complejidad pero que alinea los objetivos del gobierno con los recursos humanos y económicos, poniendo el dinero en lo que creemos que es importante. Nos gustaría destacar que este presupuesto contempla independizar el área de movilidad, para avanzar en el impulso de las políticas de movilidad sostenible; y también las inversiones encaminadas a la pacificación del tráfico». Amorós también ha indicado que «es un documento que va a posibilidad triplicar la cantidad destinada al arbolado monumental y también contempla el refuerzo de la partida de bienestar animal, problemas que están a la orden del día en nuestra ciudad».

El Partido Popular, en palabras de su portavoz Marcos Sanchis, ha defendido su voto contrario esgrimiendo que «estamos ante el presupuesto más caro de la historia de Xàtiva. De recortes, como por ejemplo en urbanismo y obras, en parques y jardines o en vías públicas; un presupuesto irreal y alejado de las necesidad de nuestros vecinos. Un presupuesto que además llega tarde y con el cual nos vamos a endeudar el doble que el año pasado».

El alcalde Roger Cerdà, en respuesta al portavoz del PP, ha indicado que «cuando entramos al Ayuntamiento había una deuda del 100% y las facturas salían por las ventanas, así que no se atrevan a hablar de deuda». Cerdà también ha resaltado que «a pesar de que usted dice que este presupuesto llega tarde, no hay ninguna ciudad de más de 20.000 habitantes que haya aprobado su presupuesto a fecha 22 de noviembre».

Por último, el portavoz de Vox Francisco Suárez, quien también ha votado en contra, ha expresado que «estamos en contra de que Xàtiva se endeude más, y esto es el que se denota de estos presupuestos. Estas cuentas no son percibidas por la gente como necesarias en el actual contexto, puesto que tienen partidas destinadas a cuestiones como por ejemplo huertos sociales, conmemoración de las fiestas o celebraciones de festivales de humor feminista».

Subir