elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Benigànim baixa els impostos i destina el superàvit pressupostari a carrers, camins i il·luminació

    L’Ajuntament de Benigànim ha aprovat la rebaixa impositiva del rebut de la Contribució (IBI) i de la Plusvàlua Municipal (IIVTNU) en el plenari extraordinari celebrat ahir de matí. Igualment, es va aprovar la destinació dels 396.000 euros del superàvit de 2016 a inversions financerament sostenibles. Les propostes econòmiques de l'equip de govern socialista d'Amparo Canals, han obtingut el suport de tots els grups municipals i permetranl, per primera vegada, la inversió de 396.000 € de recursos propis en adequació de carrers i camins, lluminàries i altres instal·lacions municipals necessitades d'actuacions contundents.  El regidor d'Hisenda, Cristóbal Barceló, destaca que «l'esforç del poble i l'equip de goverm socialista han possibilitat estos bons resultats econòmics que es traduixen en superàvit pressupostari i l'acompliment de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF); a més d’una tresoreria envejable».

    La tresoreria complix els requisits de la LOEPSF per a destinar el remanent a despeses generals, com son, la inexistència de factures als calaixos (compte 413); un Periode Mitjà de Pagament de factures de 30 dies per a reconeixer les factures i 30 per a pagar-les que Benigànim té situat -14 dies, és a dir, que paga abans de que acaba el periode de reconeiximent; o estar per baix del límit d'endeutament i no incórrer en dèficit corrent. Per això, anuncia l’alcaldessa, Amparo Canals, «per primera vegada en la història, Benigànim podrà fer com la Diputació els dos últims anys i destinar el remanent de tresoreria a gastos generals molt necessaris en lloc de tornar deute que, d'altra banda, se seguix tornant i reduint a bon ritme» amb la qual cosa s’alleuja la pressió d'estes necessitats de cara al pressupost de 2018 i possibilita les rebaixes impositives i l’atenció d’altres despeses importants.

    Pel que fa a la plusvàlua municipal, manté la reducció del 60% que es va aprovar el primer any de legislatura i el tipus impositiu de la contribució urbana i rústica assolix el mínim històric, el 0'60 %, quan en 2012 es trobava en el 0'99%.

    Pujar