elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Esquerra Republicana denuncia davant el Síndic de Greuges l'ajuntament de Picassent "per incompliment de la normativa en matèria de Seguretat Ciutadana"

  Esquerra Republicana de Picassent ha denunciat davant el Sindic de Greuges l'Ajuntament de Picassent per incomplir de la normativa que regula la plantilla de la Policia Local en poblacions de més de vint mil habitants. Picassent va superar aquest índex l’any 2011 i des d’aleshores està molt per davall del que marca la llei, la qual cosa provoca un servei insuficient i una sobreexplotació de la plantilla.

  Tot i que els republicans de Picassent han preguntat en aquest sentit a l’ajuntament, aquest mai no ha donat resposta.

  En la queixa, que ha sigut acceptada pel Síndic de Greuges, es denuncia també l’incompliment del decret de 2005 que regula la retolació dels vehicles policials. En aquest cas, l’ajuntament ha respost que hi ha un projecte per dur a terme una nova retolació que encara no s’ha aprovat.

  D’altra banda, ERPV de Picassent posa en coneixement del Síndic l’absència de Pla Territorial Municipal (PTM) enfront de les emergències. ERPV ha demanat en diverses ocasions des de 2021 aquest pla a l’equip de govern, qui va respondre que s’havia d’aprovar en el plenari del passat mes de març, un fet que no s’ha produït.

  La sindicatura ha admés a tràmit la queixa i ha obert expedient en observar que «l’actuació de l’Ajuntament de Picassent podria afectar el dret de petició de la persona promotora de l'expedient, cosa que faculta el Síndic de Greuges per a intervenir en aquest supòsit».

  L’ajuntament té un termini d’un més per remetre al Sindic de Greuges «un informe detallat i raonat sobre els fets que han motivat l'obertura del present procediment de queixa, juntament amb la seua valoració quant a la possible afectació del dret invocat,». En cas que no el remeta, el Síndic prosseguirà amb la investigació i es considerarà que hi ha falta de col·laboració.

  El portaveu d’ERPV a Picassent, Juan Antonio Cosín, ha lamentat la manca de transparència de l’equip de govern local que presideix Conxa García Ferrer i «la desídia de l'ajuntament de Picassent amb la Policia Local que no actualitza ni el reglament d'organització i funcionament del cos -de l'any 1999- ni els dóna els mitjans bàsics adequats com el vestuari anual o la revisió mèdica anual com qualsevol treballador perquè puguen fer les seues funcions com corresponen».

  Els republicans de Picassent continuen investigant la falta del reconeixement mèdic anual que la llei de Prevenció de Riscos Laborals contempla així com les queixes rebudes per la manca de dotació de vestuari laboral anual en la policia local. «Per damunt de tot els policies locals són treballadors i l’ajuntament ha de ser escrupolós en el compliment de la normativa laboral», ha declarat Cosín que assegura que en el cas que aquestes queixes rebudes foren certes, Esquerra Republicana de Picassent prendria les mesures necessàries per al compliment dels drets laborals que la Policia Local com a treballadors que són tenen reconeguts

  Pujar