elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Acció Ecologista-Agró es persona en la demanda de l'Ajuntament de Paterna contra la inclusió de Les Moles en el PN del Túri​a

Acció Ecologista-Agró es persona en la demanda de l'Ajuntament de Paterna contra la inclusió de Les Moles en el PN del Túri​a

  Fa uns dies, l'Ajuntament de Paterna informava als mitjans de comunicació de la demanda dirigida a la Generalitat i el recurs judicial interposats per part del consistori en contra del PORN del Parc Natural del Túria​. Unes actuacions que, van dur a terme, en el mes d'abril, d'esquena a la ciutadania, ja que esta valora positivament la inclusió del paratge municipal Les Moles en l'àmbit del Parc Natural del Túria i a les que, en conseqüència, Acció Ecologista-Agró ha respost davant els tribunals, demanant justificadament la seua desestimació.

  Les aparents motivacions de l'Ajuntament de Paterna per recórrer el Decret 112/2021 de 6 d'agost, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) del Túria, són de diversa inventiva. Per començar, l'administració demandant al·lega que este instrument de planejament territorial i protecció ambienta​l afecta l'autonomia local, suposant un bloqueig per al desenvolupament urbanístic d'uns terrenys protegits a escala "supramunicipal".

  Sembla que entre estes declaracions l'Ajuntament ha volgut obviar convenientment dos aspectes. El primer és que la zona està actualment protegida per decisió de la mateixa entitat local, amb la classificació com a sòl rústic, d'acord la proposta de Pla General d'Ordenació Urbana de Paterna que l'equip de govern municipal va aprovar l'any 1990.

  I el segon és que de conformitat amb l'article 55 del decret impugnat, l'Ajuntament no perd competències que puga tindre de caràcter urbanístic, de conformitat amb la classificació establida al municipi, ja que "poden aprovar ordenances municipals que regulen i ordenen l'ús públic en zones de bany, àrees recreatives, zones d'escalada, camins públics i zones de gran afluència en general".

  Entenem que ambdós "arguments" responen a la rabieta de Sagredo per veure truncat amb el PORN el seu desig de formigonar "a diestro y siniestro" Paterna sencera, convertint al municipi en l'epicentre del creixement. ​​Tal com deixa entreveure en la demanda al fer menció explícita del projecte Puerto Mediterráneo​​, per a la construcció d'un macrocentre comercial sobre Les Moles, que afortunadament va ser anul·lat per dissentiment de la mercantil Intu Mediterraneo.

  Cal ressaltar que a dita filosofia arcaica del formigonament a la que l'alcalde continua aferrant-se, malgrat estar desemmarcada per complet de l'actual context d'emergència climàtica, li acompanya un gran menyspreu per la valuositat ecològica i socioeconòmica del paratge natural amb què compta el seu municipi. Des d'Acció Ecologista-Agró, així com des del conjunt de les associacions que integren la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, no entenem esta actitud imprudent i negacionista.

  Perquè la realitat d'este espai natural és que, amb tan sols 471 hectàrees​ de superfície, hi alberga una biodiversitat envejable. Tant que, segons un informe elaborat per Enrique Murgui, Doctor en biologia, presenta un 60-70% de les aus que hi ha en altres zones protegides, com la Serra Calderona i el Desert de les Palmes, que són entre 10 i 50 vegades més extensos que Les Moles.​

  En esta línia,​​ el paratge destaca a més a més per la presència d'endemismes com el Rosmarinus officinalis subsp. valentinu, el Teucrium dunense subsp. sublittorale; d'espècies protegides com el Teucrium edetanium, considerada espècie vigilada pel Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçada, teixons; o d'altres, que com la cogullada fosca, inclosa en l'Annex I de la Directiva Aus, són objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat, amb la finalitat d'assegurar la seua supervivència i la seua reproducció.

  Per tant, la inclusió de Les Moles en el PN del Túria​ està més que justificada i amb ella guanyem ​biodiversitat que, sens dubte, es veurà​ potenciada per la connectivitat que ofereix amb el litoral, el parc natural de la Serra Calderona i l'horta de València. Tot i que l'Ajuntament s'emprenye en afirmar incorrectament que les infraestructures existents i la duplicació del bypass impedeixen que esta connexió siga possible.

  D'altra band i per acabar, volem assenyalar la sorpresa i la confusió ​amb què rebem, com ja ha manifestat en algun comunicat de la Coordinadora de la qual AE-Agró​​ forma part, el fet que compartint color polític, el govern autonòmic defense els valors paisatgístics i mediambientals de Les Moles mentre que el municipal aposta per destruir-los, demanant l'anul·lació del Decret impugnat i privant a les veïnes de Paterna dels seus beneficis i gaudí.

  Una petició, que volem deixar clar, no està legitimat a fer el consistori per a realitzar, ja que ​es veuen implicades altres zones i municipis també contemplats en el PORN del Túri​a, com són​​​ Bugarra, Gestalgar, Chulilla, el nou llit o Plan Sur, i el paratge Porxinos en Riba-Roja de Túria, sobre les quals no té competències.

  Pujar