Castellano

Els Serveis Socials d’Ibi gestionen les Targetes Moneder per a 26 famílies amb fills a càrrec i vulnerabilitat extrema

Els Serveis Socials d’Ibi gestionen les Targetes Moneder per a 26 famílies amb fills a càrrec i vulnerabilitat extrema
  • La Creu Roja de cada regió serà l’encarregada d’administrar-les fins desembre de 2024, amb financiació del Fons Social Europeu

Dona començament en aquest mes d’abril la campanya de les Targetes Moneder, a iniciativa del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, destinada a famílies vulnerables, amb fills a càrrec i en situació de pobrea severa, amb ingresos inferiors al 40% de la renda mitjana. Els adults que sol·liciten aquesta mesura no tenen per què ser pares, sinò que poden ser familiars o tutors a càrrec de menors. Com que la valoració i sel·lecció dels beneficiaris corre a càrrec dels Serveis Socials de cada Comunitat, Montse Agulló, regidora de Serveis Socials, Igualtat i Majors de l’Ajuntament d’Ibi, comenta que “des del departament ja hem enviat el llistat de les 26 famílies beneficiàries de les ajudes a Conselleria i estem a esperes de la seua resposta, per a que ho puguen rebre com més propte millor”.

Es tracta d’una targeta amb una quantitat i validesa determinada (un, dos o tres mesos i fins un període d’un any) que variarà depenent de les necessitats de cadascun. D’aquesta manera, la quantia de l’ajuda depén de la unitat familiar, variant segons els diferents membres de la família, amb aquestes categories: un adult i un menor (130 euros/mes), un adult amb dos menors (160 euros/mes), quatre membres (190 euros/mes) i cinc membres o més (220 euros/mes). Amb aquesta ajuda, les famílies que es beneficien podran canviar-ho en determinats supermercats per productes d’alimentació o altres de primera necessitat, com els d’higiene.

El cost d’aquestes ajudes serà assumit pel Fons Social Europeu, per la qual cosa les comunitats autònomes no hauran de fer-se càrrec de la despesa en aquest 2024, però sí seran aquestes les encarregades d’assumir la gestió completa a partir de l’any 2025. En el moment que estiguen aprovades, les famílies hauran d’acodir als centres habilitats de Creu Roja, os se’ls farà entrega de les targetes moneder i podran començar a ser usades.

Pujar