elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Nou Taller d´Ocupació “Torre dels Pares”

Nou Taller d´Ocupació “Torre dels Pares”
  MÉS FOTOS
  Nou Taller d´Ocupació “Torre dels Pares” - (foto 2)
  Nou Taller d´Ocupació “Torre dels Pares” - (foto 3)

  El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació  que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a què va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

  El projecte de TO “Torre dels Pares”, naix de la necessitat de recuperar i posar en valor el gran patrimoni agrari associat històricament al desenvolupament de la ciutat de Gandia i que forma part de la pròpia identitat històrica i cultural. Aquest projecte d’ocupació, s’emmarca dintre d’un projecte municipal ambiciós que contempla com a objectiu la conversió de l’espai que rodeja la Torre dels Pares en un centre municipal de transferència de coneixements agraris, al que aquest taller d’ocupació vol contribuir a través d’actuacions que faciliten el seu desenvolupament posterior.

  L’objectiu d’aquest projecte és portar a terme una sèrie d’accions de millora, manteniment i conservació de l’entorn en l’enclavament de Torre dels Pares i en altre espai del municipi de característiques similars com és l’Alqueria del Gall.

  Per això, es realitzaran tasques de neteja i reparació de les infraestructures (accessos, edificis i mobiliari públic) i millora de l'entorn (vegetació, camins i sendes), acompanyades amb un altre tipus d'intervencions més especifiques dirigides a propiciar la creació de dos arborètums de grans dimensions de cítrics i fruitals, d’un banc de llavors d’origen local, així com la configuració de bancals condicionats per a la formació de diferents disciplines hortofrutícoles.

  Tanmateix, al tractar-se l’Alqueria Torre dels Pares d’un BIC, es vol condicionar i habilitar aquests espai, per afavorir la recepció de visitants i dotar-lo dels elements necessaris d’obra (camins, sendes, bancs i ballats) que puguen garantir el desenvolupament d’activitats i el seu ús per part de la ciutadania de Gandia. 

  Per altra banda, es treballarà per fer una recopilació d’informació sobre els productors agraris locals i la seua predisposició a la comercialització  directa dels seus productes de la terra als consumidor/a, així també, sobre la demanda d’aquests productes i serveis de “quilòmetre zero”, amb la finalitat d’obtindre una sèrie d’inventaris i informació que siguen d’utilitat per a la presa de mesures i el desenvolupament d’accions municipals per a la promoció de la producció agrària minorista.

  Especialitats formatives amb Certificat de Professionalitat:

  Les especialitats formatives d'aquest taller d'ocupació estan emmarcades en les famílies professionals d'agrària, edificació i obra civil i administració i gestió, distribuïdes en els grups següents:

  ESPECIALITAT 1. AGAO0108.-Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (N1) i AGAO0208.-Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (N2)

  ESPECIALITAT 2. EOCB0208.-Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes (N1) i EOCB0108.-Fàbriques d'obra de paleta (N2)

  ESPECIALITAT 3. ADGG0408.-Auxiliar de serveis administratius i generals (N 1) i ADGG0208.-Activitats administratives en la relació amb el client (N2).

  Persones destinatàries i requisits d’accés

  • Alumne/treballador: 30 persones (10 persones per especialitat)

  Els participants es formaran i estaran contractats per l’Ajuntament de Gandia per al desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge.

  Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

  a) Tindre 18 anys o més.
  b) Ser demandants d’ocupació registrades en l’Espai LABORA Ocupació, a la data de l’inici del procés de selecció del taller.
  c) Ser no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.
  d) Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

  Requisits addicionals per especialitats formativa:

  • Infraestructura de jardins. Sense qualificació professional relacionada i demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
  • Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans. Sense qualificació professional relacionada i demostrar nivell de competències de lectoescriptura.
  • Auxiliar de serveis administratius i d’activitats en relació amb el client. Sense qualificació professional relacionada i demostrar nivell de competències de lectoescriptura.

  Informació sobre el procés de preincripció i selecció de l'alumnat/treballador:

  El procés de selecció es realitza via oferta pública presentada en LABORA, i consta de dos fases:

  1. Període de Preinscripció: Les persones interessades podran pre-inscriure’s en alguna de les especialitats formatives del Taller d’Ocupació fins el 6 de setembre en LABORA Ocupació i segons el nivell d’accés requerit
  2. Procés de selecció de l'alumnat/ treballador:

  La selecció de l’alumnat/treballador serà precedida de la presentació, per part de l’Ajuntament de Gandia, d’una oferta formativa a LABORA Ocupació de Gandia. Aquest servei (LABORA) configurarà i remetrà a l’Ajuntament el corresponent llistat de persones candidates.
  Posteriorment, s’aplicaran els criteris de selecció establerts en les bases publicades en http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos i es procedirà a la baremació i entrevistes de les persones candidates, per una comissió mixta, presidida per personal del Servei Territorial de Formació per a l’Ocupació.

  IMPORTANT: L’alumnat/treballador seleccionat, haurà de mantindre els requisits de selecció a la data de la seua incorporació al Taller d’Ocupació.

  Pujar