elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La regidora d’Educació convoca als tècnics del projecte del Bosco i als portaveus polítics

La regidora d’Educació convoca als tècnics del projecte del Bosco i als portaveus polítics

    La regidora d’Educació, Mireia Estepa, ha mantingut en pocs dies 2 reunions amb els portaveus i l’equip tècnic de la unificació de l’escola del Bosco per tal de clarificar els dubtes dels partits polítics sobre el plec de clàusules tècniques i administratives del projecte de l’obra d’unificació.

    El 2 de juny tenia lloc la reunió per a plantejar dubtes i propostes, en la qual va estar l’arquitecta municipal encarregada de coordinar tot aquest procediment. El 10 de juny Estepa convocava a una segona reunió on també van estar presents 4 dels membres de l’equip redactor del projecte, la responsable municipal i els representants de tots els grups polítics.

    A les reunions es van aclarir els dubtes dels portaveus i es van acollir les seues propostes per a ser treballades i reflectides, en la mesura legal de les possibilitats, dins del plec. Ara sols resta una última reunió per a revisar el plec definitiu i portar-lo al ple per a la seua aprovació i donar inici a la licitació de l’obra que tindrà una duració aproximada de 2 anys.

    La regidora de l’àrea comenta que «s’ha seguit la línia habitual de treball que el govern socialista ha mantingut amb el programa Edificant: comunicació i participació oberta a tots els partits polítics. Amb rigor i amb tota la documentació facilitada als portaveus amb temps per a ser estudiada perquè l’obra és clau per a la vida de moltes famílies i perquè Cocentaina es mereix uns polítics que tinguen clar que el projecte de la unificació del Bosco està per damunt de les seues idees i intencions polítiques. Que quede molt clar que a esta obra hem dedicat 30 anys de lluita i que alguns polítics persistirem fins a tindre un Bosco nou».

    Pujar