elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament de Carcaixent rescindeix el contracte amb l’empresa de les obres de la Plaça de la Vieta

  • Decisió que s’ha pres pels incompliments de l’empresa en l’execució de l’obra

L’Ajuntament de Carcaixent ha decidit posar fi al contracte amb l’empresa que executava les obres de la Plaça de la Vieta a causa dels diversos incompliments contractuals d’aquesta. A l’actuació, que ja es va iniciar amb retard a l’octubre del passat any, s’han donat diversos problemes des del principi, en els que ha tingut gran pes el fet que tan sols es presentara una empresa per dur a terme els treballs i aquesta no ho ha ficat gens fàcil en parar i reprendre les obres reiteradament.

A més de les paralitzacions sense causa justificada i sense avís, produint-se un abandonament de les obres per part del contractista, els informes tècnics evidencien una mala execució dels treballs, assenyalant diversos defectes i incidències constructives. Per això, tant els tècnics municipals com els serveis d’inspecció d’obres constaten que l’empresa constructora ha incomplit l’obligació del contracte: l’execució de les obres en el termini i condicions acordats.

Actualment, els carrers del tram on es troben les obres, entre els carrers Sant Josep i Sant Vicent Ferrer, estan oberts amb la pavimentació inacabada pel que la circulació a la zona és molt precària. De fet, es va requerir a l’empresa mitjançant la notificació de resolució certes actuacions d’urgència, però en no comparèixer, qüestió que també repercutirà en el cost dels treballs de l’adjudicatària, es va aprovar la intervenció municipal. Aquestes intervencions necessàries per a garantir la seguretat, així com evitar la ruïna de les obres ja executades, s’ha dut a terme pels serveis municipals.

L’equip de govern és conscient del malestar i les molèsties ocasionades a les veïnes i veïns i comprèn les crítiques, ja que des del mateix consistori es considera que l’empresa contractada ha actuat de manera inadmissible i s’exigeixen responsabilitats a aquesta que haurà d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats segons el contracte. I amb la rescissió es reprendran les tasques al setembre per tal de finalitzar les obres el més prompte possible i tractant de reduir al màxim els inconvenients i les molèsties a la zona del Barri de la Muntanyeta.

Lluís Candel, Regidor de Territori “Demana disculpes al veïnat, ja que la situació de l’obra ja fa temps que resulta inacceptable”, tanmateix, explica que “Les circumstàncies en què l’empresa va resultar adjudicatària, sent l’única que es va presentar a la licitació, ha condicionat aquest procediment des de l’inici i no ha sigut fins ara, pels processos administratius que s’havien d’acomplir per part de l’Ajuntament, que ha resultat viable dur endavant aquesta rescissió del contracte”. El Regidor espera que “Les obres es puguen acabar quan abans per a què la Plaça de la Vieta siga un entorn segur i còmode i torne a ser l’espai d’encontre que sempre ha estat”.

Pujar