Castellano

Bellreguard crearà una comissió animalista

Bellreguard crearà una comissió animalista

    El pròxim dimecres, el Consell de Participació Ciutadana tractarà la creació d'una comissió animalista on aquells ciutadans preocupats pel benestar animal i la seua relació amb l'entorn urbà puguen exposar les problemàtiques existents i buscar les solucions. Com assenyala la regidora de benestar social, Dora Salavert, «des de la regidoria hem fet molts esforços en el tema, però ara cal que els ciutadans s'impliquen directament en les problemàtiques relacionades amb la convivència entre persones i animals i la millor forma d'aconseguir-ho és que siguen els propis ciutadanas els que prioritzen els temes i proposen les possibles solucions».

    L'altra comissió que es constituïrà dimecres serà la de seguiment i desenvolupament del Pla igualtat inclusio i cohesio social de Bellreguard (ICSBe) que, precisament, dedica el mes de juny a la participació ciutadana. Com assenyala el regidor de l'àrea, Àlex Ruiz, «La participació és una eina transversal sense la qual és impossible d'alcançar la igualtat i la cohesió social» Així ho considera l'ICSBe, un dels objectius estratègics del qual és fomentar la participació ciutadana per tal d'enfortir els espais de comunicació entre el govern i la ciutadania, augmentant la transparència, l'eficàcia, l'eficiència i l'efectivitat de les polítiques públiques.

    Per això, el pla es marca una sèrie d'objectius com ara millorar i enfortir els canals i espais d'informació i opinió veïnals «per tal que la ciutadania i els col·lectius puguen acompanyar en forma efectiva els actes dels òrgans de la administració local i les polítiques públiques que s'implementen» subratlla Salavert. Uns objectius en matèria de participació que, com assenyala Ruiz, «hem posat en marxa amb la major celeritat perquè la participació és un procés a mitjà termini que, com qualsevol canvi de costums, demana molta pedagogia».

    Pujar