elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Grup Municipal Socialista presentarà una moció per la de defensa del valencià i de suport a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

  El Grup Municipal Socialista presentarà una moció en el pròxim Ple Ordinari de l’Ajuntament que serà el 9 de setembre en defensa del valencià i per demanar suport a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

  En concret a la moció té quatre punts d’acord en els qual demanem, en primer lloc, que el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, no realitze valoracions personals i poc acadèmiques respecte al nostre idioma, també demanem al Consell, que tal com s'ha anat fent fins a hores d'ara, s'impulsen polítiques per al foment i ús de la nostra llengua en tots els seus vessants. L'acadèmic, pel seu estudi i vetlar pel compliment de totes les seues normes i també, en tot el vinculat a la cultura i a la nostra identitat com a poble. Així mateix, demanem als grups parlamentaris del Partit Popular i Vox del Consell, que no tornen a atacar la nostra llengua, tradicions, cultura. Finalment, demanem al Govern Valencià i a tots i cadascun dels consellers i conselleres, reconéixer a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i no entrar a qüestionar les seues normes i les de totes i tots els experts lingüístics.

  Recordem que la passada setmana, el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, va atacar la pau lingüística aconseguida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), un òrgan estatutari creat precisament el PP en 1998, durant l'època d'Eduardo Zaplana al capdavant de l'executiu autonòmic, per a pacificar el conflicte lingüístic. Rovira va afirmar que no creu que l'AVL «tinga la veritat absoluta, com no la té ningú» sobre el valencià i va defensar que «cadascun utilitze el valencià que estime convenient». Malgrat afirmar que parla valencià en la intimitat amb amics, el titular d'Educació ha dit que no utilitza la llengua cooficial en públic «perquè és d'Alacant».

  L'AVL es va crear mitjançant la Llei 7/1998, que la va declarar institució de la Generalitat Valenciana, de caràcter públic, amb personalitat jurídica pròpia i que exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat i independència. Les seues funcions són les de determinar i elaborar la normativa lingüística del valencià, i vetlar per la llengua.

  «Des del PSPV PSOE Alcoi recordem al Consell "l'obligatorietat" que té la Generalitat Valenciana de fer servir la normativa oficial que fixa l'AVL, tal com estableix l'Estatut d'Autonomia», afirma el regidor de Política Lingüística, Raül Llopis.

  La pròpia AVL va respondre amb aquestes paraules al conseller d'Educació, José Antonio Rovira, que va afirmar que l'AVL "no té la veritat absoluta sobre el valencià", en una asseveració que va completar assegurant que aquesta veritat "no la té ningú" i que per això considera lícit que "cadascú utilitze el valencià que crega convenient". Amb aquestes paraules, Rovira evitava censurar l'ús de normatives secessionistes que va dur a terme el compte de Twitter de la conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que encapçala el dirigent de Vox, José Luis Aguirre.

  Cal recordar que l’Estatut d’Autonomia estableix que l’AVL és "la institució normativa de l'idioma valencià (art. 6.8)" i que "qualsevol intent d’apartar-se del que prescriu l’Estatut comportaria una irresponsabilitat i un gran perjuí per a la societat valenciana i per a la normalització de la llengua pròpia". Cal subratllar també, que l'Estatut fixa que la seua normativa és "d’aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana (art. 41)".

  «El fet de projectar la idea que pot haver-hi més d’una normativa lingüística és completament improcedent i allunyada dels objectius que ha de perseguir un govern i posa en perill tot el sector cultural i educatiu i, en general, tots els àmbits d’ús de la llengua, que, amb la projecció de les noves tecnologies, necessita una llengua estàndard consensuada», indica, Llopis.

  Posar en dubte la mateixa AVL i la seua normativa lingüística, així com pretendre revifar un conflicte que s’ha demostrat socialment estèril i artificial, incideix negativament en la vertebració lingüística, cultural i social del poble valencià. «La nostra llengua necessita que s’use en tots els àmbits de manera homogènia i que es dignifique», ressalta, el regidor socialista.

  Raül Llopis, conclou afirmant que «I és per tot açò que el PSPV PSOE Alcoi, no pot estar més d’acord amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. I condemnem tot atac contra aquest òrgan i contra la llengua i normativa que la mateixa acadèmia com tots els experts lingüístics han treballat, consensuat i defensat des de la constitució d'aquesta».

  Pujar