2 de abril de 2020 2/4/20

L'Ajuntament de Sueca convoca un procés de selecció per cobrir dues places per al Centre Ocupacional

L'Ajuntament de Sueca convoca un procés de selecció per cobrir dues places per al Centre Ocupacional - (foto 1)
  MÁS FOTOS
  L'Ajuntament de Sueca convoca un procés de selecció per cobrir dues places per al Centre Ocupacional - (foto 2)

  L'Ajuntament de Sueca ha fet pública, en els darrers dies, una convocatòria per cobrir dues places al Centre Ocupacional Municipal de Sueca.

  El consistori convoca dos processos selectius per cobrir dues places, una vacant de monitor/a - conductor/a, i una altra de monitor, ambdues amb caràcter interí. Les dues persones seleccionades, per tant, cobriran les funcions d'estos dos llocs fins que es convoque la plaça en propietat, en el cas de la la plaça de monitor/a – conductor/a i fins que el titular de la plaça de monitor es reincorpore al seu lloc de feina.

  L'objecte d'esta convocatòria és cobrir estes places per donar l'atenció necessària i suficient als usuaris d'este centre municipal. Les persones interessades a participar en alguna d'estes convocatòries podran presentar la instància per inscriure's al procés selectiu junt amb la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguen en el Departament d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sueca, en horari de 9 a 14 hores, fins el proper dimarts 29 de març. En ambdós casos la selecció s'efectuarà per mitjà d'un concurs-oposició.

  Les bases d'estes convocatòries on s'exposen els requisits que hauran de complir els candidats i les característiques del procés selectiu, entre d'altres, es van publicar al Butlletí Oficial de la Província nº48, del 10 de març de 2016 i es poden consultar ja al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sueca i a la web municipal, en la secció d'ocupació i formació (Oposicions i concursos).

  Subir