elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Noticias de Justicia en Cocentaina

Cocentaina reitera l'oferiment d'espai municipal al Col·legi Notarial perquè retorne l'Arxiu General i Històric al municipi

Aquesta decisió arriba després d'anys de treball, negociacions i de reiterats oferiments per part de l'Ajuntament contestà d'espais de titularitat municipal on poder ubicar aquest Arxiu Notarial, sempre sota les premisses d'accés i seguretat marcades pel Col·legi Notarial Valencià. Tot i que no és competència de l’Ajuntament posar cap local a disposició per a l’arxiu perquè no són documents de propietat municipal, l’entitat contestana sempre ha posat damunt la taula totes les facilitats possibles ...

Decepción en el Ayuntamiento de Cocentaina al desestimar la Audiencia Nacional la indemninación de 544.886,40 €

Malestar y decepción en Cocentaina ante la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en fecha 11 de noviembre de 2014, recaída sobre el recurso nº 9/2013 interpuesto por este Ayuntamiento, que solicitaba el pago de una indemnización de 544.886,40 € en concepto de daños ocasionados por las obras de la Autovía central en caminos rurales del término contestano. El antedicho recurso se instó por la corporación local contra el Ministerio de Fomento, con motivo de la denegación de éste último a la petición de indemnización por responsabilidad patrimonial en la ejecuci...
Subir